Einde afvalstatus recyclinggranulaten mijlpaal in de sector

De Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat is per 7 februari 2015 van kracht en de eerste in zijn soort in Nederland en geeft de sector een steun in de rug.

In samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (AgentschapNL) en BRBS Recycling, branchevereniging breken en sorteren is intensief samengewerkt om deze Regeling tot stand te brengen. De Regeling van 5 februari 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant met nummer IENM/BSK-2015/18222 en geeft criteria voor het vaststellen van de juridische einde-afvalstatus van recyclinggranulaten in Nederland. Dit maakt een einde aan veel onduidelijkheid in de markt; een discussie die al in 2003 is gestart.

einde afval recyclinggranulaat schema
Klik op schema om te vergroten.

De wet- en regelgeving rond recyclinggranulaat in Nederland en Europa is complex, maar bleek goed inpasbaar in de criteria. Daarmee zijn de criteria grotendeels een codificering van de bestaande Nederlandse en Europese regels voor bouwstoffen. Bedrijven die aan deze regels voldoen, kunnen dat al jarenlang aantonen via de certificatieregeling voor recyclinggranulaten, BRL 2506. Hoewel dit certificaat recent is aangepast aan de Bouwproductenverordening zal dit er wel voor zorgen dat de implementatie in Nederland vlot zal kunnen verlopen. Ook kunnen de criteria wellicht een voorbeeld zijn voor andere Europese landen en binnen Nederland voor andere producten.

Nieuw is dat de einde-afvalstatus via een verklaring gecommuniceerd moet worden, zodat duidelijk is dat geen afval wordt getransporteerd of verwerkt en dus het regelgevingskader voor afval niet geldt. Op de leverdocumenten moet naar deze verklaring worden verwezen.

De totstandkoming van de criteria is een zeer bijzondere mijlpaal in de recyclingsector. In Nederland wordt bijna 20 Miljoen ton steenachtig afval bewerkt tot recyclinggranulaat. Dit is ongeveer 1/3 deel van het totale Nederlandse afval. Het grootste deel hiervan kan van de regeling gebruik maken. De einde-afvalstatus is een erkenning voor het recyclinggranulaat dat vele toepassingen kent in de wegenbouw en in beton. De producenten krijgen daarmee eindelijk de bevestiging dat zij geen afval leveren, maar een product, op gelijk niveau met primaire producten. Naast dit imago heeft de status van het product voordelen omdat minder documenten vereist worden bij transport en toepassing en er geen uitvoerige milieuvergunning benodigd bij ontvangers (gebruikers) van recyclingproducten, bijvoorbeeld in de betonindustrie.

De criteria sluiten goed aan bij de ambities van de afvalsector en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het beleid “Van Afval Naar Grondstof” zijn ambities vastgelegd om te komen tot een circulaire economie. Met de regeling einde-afval voor recyclinggranulaat laat het Ministerie zien hier serieus werk van te willen maken. BRBS Recycling is trots op dit resultaat en verwacht dat de sector deze regeling breed zal gaan toepassen.