Eerste Groengas uit afval van Omrin op het net

Grootste gasopwerkingsinstallatie van Benelux
Op 6 juli heeft afvalverwerkingsbedrijf Omrin het eerste eigen geproduceerd Groengas op het publieke net van Liander gezet. Met de gemiddelde jaarproductie kunnen 10.000 huishoudens van gas worden voorzien.

Omrin was al biogasproducent maar de afgelopen jaren is er door de aandeelhoudende gemeenten 5 miljoen geïnvesteerd in de gasopwerkingsinstallatie, die dat omzet in Groengas. Met de nieuwe installatie, die nu de grootste van de Benelux is, zal 14 miljoen m³ Groengas per jaar geproduceerd worden. Hiervan wordt 1 miljoen m³ gebruikt voor het eigen groengastankstation, waar de eigen bedrijfsvoertuigen (ca. 60 wagens) op rijden. Het restant, 13 miljoen m³, genoeg om 10.000 huishoudens van gas te voorzien, wordt op het regionale publieke net gezet.

Groengas uit afval voor gemeenten
Regionale bedrijven en gemeenten kunnen door certificaten aan te schaffen zich koper en gebruiker van dit duurzame Groengas noemen. ,,Als de gemeenten het Groengas gaan afnemen, kun je zeggen dat de openbare verlichting, bruggen en gemeentehuizen het Friese afval als energiebron benutten’’, aldus Hein Grafhorst directeur Recycling van Omrin.

Door vergisting van organisch afval ontstaat biogas en dit wordt samen met het gas uit de stortplaats op kwaliteit gebracht, zodat het als Groengas op het openbare net van Liander kan worden gezet. Hierna is het net zo te gebruiken als aardgas.

Circulaire economie en innovatie
Het sluiten van kringlopen staat bij de circulaire economie voorop. Zo ook bij het Omrin-concept dat begint bij afvaleducatie, hergebruik en vervolgens via recycling naar bron- en na-scheiding loopt om uiteindelijk bij het opwekken van duurzame energie eindigt. De productie van Groengas sluit geheel aan bij deze gedachte en handelswijze.