Eerste gerecyclede fietspad van Twente

Duurzaam fietspad Denekamp

Het vernieuwde circulaire fietspad tussen Denekamp en Nordhorn is opengesteld. Voor de regio Twente is dit het eerste wegdek dat voorzien is van 100% herbruikbare materialen. Het fietspad is aangelegd door Abbink Boekelo Wegenbouw, waarbij gebruik is gemaakt van Ecofalt, een duurzaam alternatief op asfalt. De hiervoor nieuw ontwikkelde fundering bestaat uit gerecyclede puinmaterialen van Twee “R” Recycling Groep en bodemas van Twence. Deze regionale circulaire samenwerking heeft geleid tot een volledig duurzaam fietspad.

Hergebruik en biobased
Het fietspad langs de N342 was op meerdere plekken aan vervanging toe. Verdeeld in 4 zones is, over een totale lengte van 770 meter, dit wegdek vernieuwd met herbruikbare materialen. De basis voor het nieuwe fietspad was het reeds bestaande asfalt. Het wegdek is opgebroken, het puin is gebroken en opgewaardeerd tot hoogwaardige grondstoffen. De deklaag Ecofalt is een innovatief alternatief op asfalt, waarbij de op aardolie gebaseerde substantie (bitumen) grotendeels is vervangen door biobased producten. Hierdoor zijn er minder fossiele grondstoffen nodig. In tegenstelling tot regulier asfalt wordt Ecofalt geproduceerd bij omgevingstemperatuur, waardoor verwarming met aardgas niet nodig is. De fundering bestaat uit gerecycled puin uit het verouderde fietspad, waarbij de betonfractie grotendeels vervangen is door schone bodemas.

Samen werken aan duurzaamheid
Door samen te werken wordt een substantiële stap gezet in de verdere verduurzaming van het regionale wegennetwerk. Abbink Boekelo Wegenbouw produceert het duurzame asfalt (Ecofalt) voor de aanleg van dit fietspad. Twee “R” Recycling Groep is verantwoordelijk voor puinrecycling en levert de fundatiemix als fundering van het wegdek. De gewassen bodemas van Twence dient, na verbranding van restafval en terugwinning van waardevolle materialen, als grondstof in deze fundatiemix. Hiermee wordt bespaard op de inzet van primaire grondstoffen zand en grind. Alleen al op dit project wordt het jaarverbruik aan gas van 4 huishoudens bespaard door het toepassen van Ecofalt in plaats van regulier asfalt. Daardoor is de reductie op CO2 is bij dit project ca 13.000 kg.