Een nieuw afvalinzamelingssysteem! “Hoe ver moet ik lopen naar de container”

Afgelopen weken werden de inwoners van Krimpen a.d. IJssel geïnformeerd over een nieuw afvalinzamelingssysteem. De gemeente gaat inzetten op het behoud van “grondstoffen” en het verminderen van de kilo’s restafval. Voor de burger betekent dit o.a. dat het restafval vanaf 2016 met ondergrondse containers wordt ingezameld en dus niet meer aan huis wordt opgehaald. Met behulp van de MapTable (zie foto) kon onder andere worden vastgesteld wat de loopafstand vanaf huis naar de container wordt.
Sidcon en Mapsup hebben de gemeente ondersteund tijdens de presentaties.

 

[vc_button title=”Meer over Sidcon Milieutechniek” target=”_self” color=”default” href=”#”]