EcoSmart: Tien jaar afvalvrije kantooromgevingen

Inzamelaar en verwerker van afval op werkomgevingen EcoSmart viert jubileum

EcoSmart, dochteronderneming van Van Gansewinkel, viert deze maand haar tienjarig bestaan. Opgericht in 2005 maakt de inzamelaar en verwerker van kantoorafval dagelijks ruim 150.000 werkplekken in Nederland en België ‘afvalvrij’. EcoSmart heeft daarvoor in de afgelopen jaren diverse inzamelconcepten ontwikkeld om afval in te zamelen en mensen te motiveren het aan de bron te scheiden. Jaarlijks zorgt EcoSmart op die manier dat bijna 75% van al het kantoorafval dat zij inzamelt weer een grondstof wordt. De doelstelling is om in 2020 ruim 85% grondstoffen uit het ingezamelde afval terug te winnen.

ecosmart afvalgidsEcoSmart is een 100% dochterorganisatie van Van Gansewinkel en levert specifieke dienstverlening en een toonaangevende inzamelconcept voor afval in kantooromgevingen. EcoSmart levert duurzaam afvalbeheer in kantoren, scholen, instellingen en openbare ruimtes met de ambitie om voor klanten een afvalvrije werkomgeving te creëren. “Uitgangspunt voor EcoSmart is een totaaloplossing te bieden voor kantooromgevingen die op een duurzame wijze aan de bron afval willen scheiden, hergebruiken en een tweede leven geven als grondstof voor de vervaardiging van nieuwe producten. Door een optimale afstemming van de processen en een diepe verankering in de organisatie realiseren dat we tot wel zelfs 85% van het afval een tweede leven geven, de rest wordt dan als restafval omgezet in energie”, aldus Roeland van Roy, Directeur EcoSmart. ”Tien jaar geleden bestond onze organisatie uit een veertigtal collega’s en hadden we een klantportefeuille van zo’n 25 klanten. Inmiddels is onze organisatie meer dan verdrievoudigd en uitgegroeid tot ruim 150 medewerkers die dagelijks op ruim 150 klantlocaties in Nederland en België het afval scheiden. Door de afvalstromen overzichtelijk in kaart te brengen weten we waar het afval ontstaat en kunnen we bijsturen waar dat nodig is. Met onze uitgebreide rapportages brengen we in beeld hoeveel grondstoffen we terugwinnen en ook hoeveel CO2 we daarmee in de keten besparen. Onze rapportages vormen daarmee vaak ook de basis voor het onderwerp milieu- en afvalmanagement in het duurzaamheidsverslag van onze klanten.”

10 jaar verwerking kantoorafval
De grootste veranderingen in het afgelopen decennium zijn met name terug te zien in de opbouw van de kantooromgevingen. “Waar 10 jaar geleden de kantoren bestonden uit cellen is er nu veel meer sprake van een open kantoortuin. Daar moet je innovatief op inspelen met de juiste dienstverlening en nieuwe producten”, voegt van Roy toe. “EcoSmart is erin geslaagd om voor ieder kantoor de juiste oplossing te bieden. Concreet zien we om deze reden ook een verschuiving plaatsvinden van onze sorteeroplossing ‘de Smartbin’ naar ‘de Tulip’. De Tulip – een multifunctionele afvalinzamelunit waarin maar liefst tot zeven reststromen ingezameld kunnen worden – is een kantooroplossing voor een centrale inzameling van afvalstromen die we in 2011 hebben geïntroduceerd en sindsdien continu hebben verbeterd. De Tulip maakt afvalscheiding tastbaar en concreet voor medewerkers. Het design van het product is eenvoudig aan te passen aan de gewenste afvalstroom en staat prima in een moderne kantooromgeving.” Van de Tulip zijn in 2014 meer dan 2.000 exemplaren verkocht.

Klanttevredenheid
Dat de opdrachtgevers te spreken zijn over de dienstverlening van EcoSmart blijkt uit het klanttevredenheidscijfer van een 8.5 gemiddeld. Van Roy: “Onze mensen zijn in feite afvalvoorlichters, zij instrueren en motiveren de medewerkers op de werkvloer in het scheiden van afval aan de bron. Dat doen we tijdens de kantooruren, door met hen in gesprek te gaan. Dat werpt de vruchten af en wordt enorm gewaardeerd.” Grote klanten waarvoor EcoSmart dagelijks in Nederland en België de kantooromgevingen op duurzame wijze afvalvrij maakt zijn onder andere: Rabobank, Ministerie van Financiën (BE), KPMG en de 350 huurders in het WTC Amsterdam. “Rabobank was tien jaar geleden één van onze eerste klanten. We doen daar nog steeds de dienstverlening, inmiddels op 20.000 werkplekken. Daarmee leveren we ook concreet een stukje duurzaamheid bij deze klant.”

Maatwerk
De dienstverlening van EcoSmart is maatwerk omdat geen enkele kantooromgeving hetzelfde is. Om maatwerk te kunnen leveren start iedere nieuwe samenwerking met een zogenaamde ‘quick scan’ waarmee getoetst wordt welke afvalstromen ingezameld moeten worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. Zo levert Ecosmart oplossingen voor administratieve omgevingen waar veel met papier wordt gewerkt, in cateringomgevingen voor de verwerking van GFT en voor technische locaties om de metalen, kabels en KGA gescheiden in te zamelen. Een nieuw product, EcoSmart Social, speelt in op social return on investment, door de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee draagt EcoSmart zowel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen én aan de sociale doelstellingen van haar klanten. In totaal beschikt EcoSmart over ruim honderd verschillende afvaloplossingen. De medewerker zet het afval klaar voor Van Gansewinkel die de verdere recycling en verwerking voor haar rekening neemt. Om dit zo duurzaam mogelijk te doen maken we gebruik van economische transporthoeveelheden waarbij de containers pas worden geleegd zodra deze helemaal vol zijn.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]