EcoNedwerk versterkt zich met Milieu Service Hoeksche Waard

EcoNedwerk BV een joint-venture van regionale inzamel en sorteerbedrijven van afval heeft haar organisatie versterkt met Milieuservice Hoeksche Waard BV uit Strijen.

Hiermee is het aantal aangesloten bedrijven op 17 gekomen met een gezamelijke omzet van meer dan 200 miljoen euro en meer dan duizend medewerkers.

Milieu Service Hoeksche Waard BV uit Strijen zal in de regio Rotterdam en de Zuid Hollandse eilanden, welk gebied tot haar thuismarkt behoort, de belangen van de EcoNedwerk en haar klanten behartigen.

EcoNedwerk BV heeft o.a. als doel, bovenregionaal en landelijk haar dienstenpakket aan klanten aan te bieden en daarnaast schaalvoordelen in inkoop en afzet te realiseren.