E-waste via Wecycle veel beter gerecycled dan norm

Afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) zijn via Wecycle voor 83 procent gerecycled. Dit is veel beter dan de wet vereist. Door deze optimale recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in opdracht van 1.500 producenten.

Wecycle werkt samen met 90 procent van de gemeenten en duizenden winkels. Voor alle soorten e-waste zijn er in 2014 veel betere recyclingresultaten behaald dan wettelijk voorgeschreven.

Gesloten kringloop
Naast het materiaalhergebruik, realiseert Wecycle een energieterugwinning van 14 procent. In totaal komt de nuttige toepassing hiermee uit op 97 procent: vrijwel een gesloten kringloop. Hiermee voldoet Wecycle ruimschoots aan de wettelijke eis van 77 procent.

Vermeden CO2-uitstoot
De verantwoorde recycling van e-waste draagt ook bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Ten eerste door grondstoffen te recyclen in plaats van te delven. Daarnaast worden schadelijke cfk’s uit koel-/vriesapparaten verwijderd en onschadelijk gemaakt, zodat ze het milieu niet belasten. De totale vermijding in 2014 was 462 miljoen kilo CO2-equivalenten. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 159.000 benzineauto’s. Een derde hiervan komt door recycling, tweederde door de verwijdering van cfk’s.

Verantwoorde recycling kost geld
De verantwoorde inzameling en recycling van e-waste kost geld. De kosten voor de inzameling en recycling van e-waste zijn voor 2014 29 miljoen euro. Deze kosten worden gedragen door de 1.500 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Uitgebreide resultaten staan op www.wecycle.nl/2014.