Duurzaamheidsverslag 2015: Indaver toont haar toegevoegde waarde

In haar Duurzaamheidsverslag 2015 toont Indaver welke rol zij speelt in het realiseren van de circulaire economie. Ze legde in 2015 de grondslagen voor een verdere groei terwijl ze duurzaamheid als corebusiness heeft en houdt.

Beheer van afval
In 2015 bood Indaver een oplossing voor ruim 5 miljoen (5 003 461) ton afvalstoffen. Daarvan verwerkte ze 3,4 miljoen in haar eigen installaties in België, Nederland, Duitsland en Ierland; 1,3 miljoen via trading en 0,3 miljoen via transfer.

Circulaire economie
‘Groene’ draad doorheen het verslag is de manier waarop Indaver de circulaire economie helpt te realiseren. Ze doet dat door de materialenketen te beveiligen, aan de hand van de vernietiging of isolatie van schadelijke bestanddelen in restafval in hoogtechnologische installaties. Daarnaast levert ze hoogwaardige materialen aan de circulaire economie, door componenten uit afval te recupereren als nieuwe grondstof en dit tot op moleculair niveau. In 2015 won ze 1,2 miljoen ton aan materialen terug en uit de thermische verwerking van afval energie voor 255 000 gezinnen.

Veiligheid
Ook in 2015 maakt Indaver van veiligheid een prioriteit. De veiligheidscampagne die Indaver twee jaar geleden lanceerde, met onder andere een intensieve sensibilisatiecampagne, veiligheidsrondgangen en het aanmoedigen van een cultuur van feedback onder collega’s, werpt zijn vruchten af. In 2015 is de veiligheidstrend voor Indaver nog verbeterd, en ze scoort beter dan het gemiddelde van de afvalbedrijven. De veiligheidsindex bedraagt 4,2.

Personeel
Indaver telde in 2015 1 687 medewerkers, die in totaal 57 869 uren opleiding kregen. We vinden het essentieel te investeren onze mensen, want zij zijn het die de innovatieve oplossingen bedenken en toepassen waarmee we het verschil maken voor de klant en voor de samenleving. Ook in 2015 werkte Indaver verder aan haar strategie van duurzame inzetbaarheid om de opgebouwde kennis in de organisatie te houden en medewerkers langer aan de slag te helpen houden. De gemiddelde leeftijd van ons personeel is nu 43,9 jaar, de gemiddelde ancienniteit 11,6 jaar.

Blik op de toekomst
Het verslag gaat dieper in op gebeurtenissen en beslissingen die een impact zullen hebben op de toekomst van Indaver, zoals de nieuwe hoofdaandeelhouder Katoen Natie, de aangekondigde ontwikkeling van tien fabrieken voor plastics recycling in Europa, de versteviging van de activiteiten van Indaver Impex in het Verenigd Koninkrijk of de vergunningsaanvraag voor een nieuwe waste-to-energy installatie in Cork in Ierland.

Stevige basis voor toekomstige groei
Indaver heeft de voorbije drie jaar een stabiele groei gerealiseerd in uitdagende economische omstandigheden. Indaver realiseerde in 2015 een omzet van 554 miljoen euro en een EBITDA van 108 miljoen euro. De financieel stevige basis en de beschikbare cashflows creëren de mogelijkheid om nieuwe investeringen en groeiprojecten te realiseren.

Interactieve PDF
Het Duurzaamheidsverslag 2015 is opgebouwd aan de hand van 5 P’s, onze principes van duurzaam ondernemen: Policy, People, Planet, Partnerships en Prosperity. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een visietekst, waarin we telkens uiteenzetten hoe Indaver op die parameter van duurzaamheid het verschil maakt met haar activiteiten. Het verslag is te raadplegen op de corporate website van Indaver, in PDF-vorm. De PDF is interactief: lezers kunnen door te klikken navigeren in het document.

Lees het Duurzaamheidsverslag 2015 van Indaver hier: http://www.indaver.com/nl/duurzaamheidsrapport/duurzaamheidsrapport-2015/