Duurzaamheidsrapport: Indaver als schakel in de circulaire economie

Om de wereld leefbaar te houden, zullen we zoveel mogelijk materiaalkringlopen moeten sluiten. Afval speelt in de circulaire economie dan ook een wezenlijke rol. Door materialen en energie uit reststromen te halen en deze opnieuw als grondstoffen in te zetten, creëren wij waarde uit afval. Tegelijkertijd weren we gevaarlijke componenten uit de materiaal- en voedselketen om zo de samenleving en het milieu schoon en veilig te houden.

We laten bovendien open en transparant zien wat onze impact is op onze omgeving. Bijvoorbeeld met de publicatie van ons jaarlijks duurzaamheidsrapport. Het rapport presenteren we vanuit de 3 pijlers van duurzaamheid: People, Planet en Prosperity, met speciale aandacht voor samenwerkingsverbanden en partnerschappen….lees verder

Bron: indaver.com


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.