Duurzaamheidsjaarverslag 2019: Omrin actief in innovatie en duurzame toekomst

In 2019 werd Omrin, door de vakjury van Stichting Nederland CO2 Neutraal onder voorzitterschap van Marjan Minnesma (Urgenda), uitgeroepen tot ‘duurzaamste bedrijf van Nederland’. Als motivatie werd genoemd dat alle activiteiten van Omrin zijn gericht op het verlagen van de kosten, het verhogen van het hergebruik en het vermijden van CO2 uitstoot. En daarbij werd ook een omzetstijging van ca 10% gerealiseerd.

Door het solide financieel beleid is er ruimte voor Omrin om de actuele coronacrisis en de lage olieprijs het hoofd te bieden en daarnaast toch actief in innovatie en een duurzame toekomst te blijven investeren.

Financieel solide
Omrin zag in 2019 haar omzet bij zowel Afvalsturing Friesland (afvalbe- en verwerking) en Fryslân Miljeu (afvalinzameling) stijgen met ca 10 procent. Bij Afvalsturing Friesland zorgde de stijging van 10% voor €115 miljoen omzet. Daarnaast steeg het netto resultaat naar €6,5 miljoen. Fryslân Miljeu zag ook een stijging van 10% naar een omzet van €34 miljoen, het netto resultaat daar daalde naar €0,5 miljoen.

Het financieel solide beleid door beide NV’s van Omrin zorgt voor voldoende ‘vet op de botten’ om de financiële gevolgen van corona en de lage olieprijs op te vangen. Bovendien geeft het investeringsruimte, zodat er actief verder kan worden geïnvesteerd in innovatie en een duurzame toekomst. Omrin streeft hierbij naar de laagste maatschappelijke kosten voor het inzamelen en verwerken van afval, terwijl het hergebruik de hoogst mogelijke percentages heeft. Het specifieke Omrin inzamel- en verwerkingsconcept zorgde in 2019 voor een afvaltarief van 67 euro, waarmee het behoort tot de laagste van Nederland.

Duurzaamheid
Als ketenregisseur streeft Omrin samen met uiteenlopende stakeholders naar samen de wereld schoner en duurzamer maken. Dat doet Omrin door alle doelen, prestaties en resultaten op het gebied van afval te koppelen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door bijvoorbeeld de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde naties (SDG’s), circulariteit, inclusiviteit en biodiversiteit. Met positief resultaat.

Innovatieve toekomstplannen
Voor 2020 en de toekomst heeft Omrin duidelijke doelen geformuleerd, zoals in het Duurzaamheidsjaarverslag staan verwoord. Een duurzame, gezonde leefomgeving en het

het sluiten van kringlopen, begint dichtbij huis. Omrin wil daarom een positieve impact hebben op onze omgeving. Dat betekent ook inzet om natuur en milieu te beschermen en te versterken. Bijvoorbeeld door Biodiversiteit te stimuleren.

Daarnaast doet Omrin er alles aan om de impact van de bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken en waar nodig te compenseren. Ons streven is 100% fossielvrij inzamelen van afval door voertuigen op groengas uit afval, inmiddels ruim 80%, wordt bijvoorbeeld actief CO2 uitstoot verminderd; stiller en schoner.

Voor Omrin is afval een waardevolle grondstof voor nieuwe producten en duurzame energie. Daarom wil Omrin zoveel mogelijk grondstoffen uit afval halen. Dit gebeurt door een uniek concept van bron- en nascheiding. Aan de bron werken we met gemeenten aan een effectief VANG (Van Afval Naar Grondstof) – beleid. Met onze nascheiding, door de modernste afvalscheidingsinstallaties van Nederland, halen we bovengemiddelde cijfers. Maar het kan altijd beter. Het huidige afvalscheidingspercentage van 72% kan bijvoorbeeld nog verder stijgen tot ca 80% door de realisatie van de DANO-trommel op Ecopark De Wierde. Hiermee zijn we koploper in Nederland. De bouw is inmiddels gestart. Omrin blijft continu werken aan de optimalisatie van de processen, de ontwikkeling van nieuwe afvaloplossingen en duurzame toepassingen. Dit door samen te werken met overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Voor een schone en duurzame wereld.

Lees het verslag hier