Van Green Deal tot de subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+), voor veel innovatieve projecten is subsidie beschikbaar. Afvalgids vraagt zich af: zouden de participerende bedrijven even happig zijn om te investeren, als er géén subsidie beschikbaar zou zijn? Wie zou zijn nek dan uitsteken? Of anders gezegd, is duurzaamheid wel mogelijk zonder subsidie?

Deze vraag legt Afvalgids voor aan Wieger Droogh, CEO van Suez Recycling & Recovery. Droogh: “Duurzaamheid moet mogelijk zijn zonder subsidies. De subsidies moet je gebruiken om projecten op te starten maar binnen afzienbare tijd moet een model zichzelf kunnen bedruipen. Het model is niet goed neergezet als je structureel subsidie nodig hebt. En los van de subsidie, er is méér nodig om een nieuwe business voor elkaar te krijgen, namelijk vraag naar het product, een afzetmarkt.”

Droogh stelt dat de markt wellicht verplicht moet worden om meer secundaire grondstoffen of meer groene energie te gebruiken. Droogh: “Dat is ook een vorm van sturing, dat realiseer ik mij. Het ingewikkelde belasting- en subsidiestelsel verdwijnt en een stelsel van controle op gebruik moet worden opgezet. Maar het is wel degelijk een sturing die de overheid zou kunnen toepassen en het creëert wel een gezonde marktwerking.”

Een meer duurzame overheid zou natuurlijk wel motiverend werken

De rol van de overheid bij de overstap naar duurzaamheid zou actiever mogen. Duurzame inkoop is op papier mooi, maar in de praktijk blijkt ook bij de overheid de inkoopprijs leidend. Droogh: ”Dat de overheid nog veel duurzamer kan worden, dat wil niet zeggen dat anderen dan mogen achterblijven. Dat zou te gemakkelijk zijn. We moeten kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid. Waarbij een meer duurzame overheid natuurlijk wel motiverend zou werken.”

Droogh trekt de vergelijking door op Europees niveau. Vanuit het perspectief van Nederland legt Brussel de lat niet heel hoog, qua duurzaamheidsambities. “Dan kun je denken: ik doe niets meer want ik heb alles al gerealiseerd. En je kunt denken, als Nederland en als Suez: ik houd deze lijn vast omdat we met onze voorsprong aan het einde van de rit wel de winnaar kunnen zijn.”

Droogh is ervan overtuigd dat je intrinsiek gemotiveerd moet zijn om te verduurzamen. Natuurlijk zit er bij Suez wel degelijk ook een businessmodel achter. “De hoeveelheid grondstoffen houden een keer op en die prijzen zullen veranderen. Steeds meer – vooral jonge – mensen willen bij Suez werken omdat zij oprecht gemotiveerd zijn om de wereld beter en groener te maken. Bij Suez kunnen ze werk en motivatie combineren. “

Het schiet niet op, als we altijd alleen maar virgin materiaal willen gebruiken

Wat zijn de duurzaamheidsprojecten waar Suez energie in stopt?
Droogh: “We zamelen sinds enkele jaren koffiebekers in om er weer nieuwe bekers van te maken, of andere papierproducten. In het begin had ik mijn bedenkingen bij Cup2paper- maar ik heb mij vergist en dit geef ik graag toe. De koffiebeker is geen moneymaker al verkopen we er per jaar tientallen miljoenen van. Maar het is vooral een mooi voorbeeld van bewustwording van duurzaamheid. Hoe vaak ik er zelf aan denk, of het er met iemand over heb bij de koffieautomaat. De koffiebeker is ècht circulair én het geeft aan hoe wij in de markt staan. Bij al onze vestigingen vindt je deze bekers, je moet immers wel doorleven wat je zelf predikt.“

Repaint is een ander voorbeeld. Suez Recycling & Recovery haalt bij 50% van de milieustraten in Nederland het klein gevaarlijk afval op. Oude verfresten maken hier onderdeel van uit. Suez selecteert hieruit de watergedragen verf en scheidt de oude verf van de verpakking. Het partnerbedrijf Repaint maakt er weer nieuwe verf van, witte muurverf. Nu het technische en logistieke proces staat moet Suez op zoek naar een markt. Droogh blikt vooruit: voor dit product moet een partner worden gezocht die de markt bereikt en Repaint voor de toekomst meer body geeft.

In de automotive industrie, een branche waarin veel oplosmiddel wordt gebruikt, heeft Suez diverse klanten. Suez zamelt dit in en verwerken het in een gevaarlijke afvalplant waar verf en oplosmiddel worden gescheiden. Suez is nu zover dat het oplosmiddel zo zuiver kan scheiden, dat het bijna virgin is.

Droogh: “Maar we zijn ook bezig met nóg een stap verder. Samen met een andere partij werken we een lease concept uit. Het idee hierachter is: wij zijn dan eigenaar van het oplosmiddel, we leveren het aan de klant, we halen het verontreinigde oplosmiddel op en maken het weer schoon. Het proces is gesloten, de klant heeft geen afval meer. Als je praat over circulair dan is dit wel een heel mooi voorbeeld.”

Dergelijke duurzame innovaties maken het bedrijf steeds complexer. Je bent ineens eigenaar van oplosmiddel en je bent afhankelijk van een afzetmarkt. Droogh: “Suez wordt gedwongen om steeds hoogwaardiger en professioneler te werken omdat we een bepaalde kwaliteit garanderen. Dat is een stimulans die je wilt hebben, het motiveert. Tegelijkertijd zijn we ook met de klant aan het praten, hebben ze echt altijd die hoge kwaliteit nodig? Wat heeft het voor effect op hun proces als ze werken met een iets minder zuivere kwaliteit oplosmiddel? Als je elkaar daar samen in kunt vinden dan ben je levensduur verlengend bezig.

Als we altijd alleen maar virgin materiaal willen gebruiken, dat schiet niet op. We moeten als gebruiker in de keten ook op een andere manier gaan kijken, grondstoffen anders bekijken en met elkaar het verschil maken.”


Dit was deel 3 van de interviewreeks met Wieger Droogh
Deel 1 treft u hier:  Een bijzondere oproep van CEO Wieger Droogh
Deel 2 treft u hier:  Vraag aan Wieger Droogh: Cirkel of spiraal?
Deel 4 treft u hier: Het nieuwe Suez vs het voormalige Sita