Dusseldorp start met nieuw recyclingcentrum in Deventer

Gemeente Deventer en Dusseldorp Vastgoed- en Financieringsmaatschappij B.V. zijn het eens geworden over de (ver)koop van een kavel aan de Westfalenstraat. Het gaat om een kavel op de voormalige vuilstort ter grootte van ongeveer 26.500 m2 waar Dusseldorp een reststoffencentrum zal realiseren.

De Dusseldorp Groep, actief op het gebied van afvalmanagement, recycling, rioolservice en infra, sloop en milieutechniek, gaat op korte termijn starten met de inrichting van het reststoffencentrum.

Regionale reststoffencentra
Al enkele jaren geleden heeft Dusseldorp zich voorgenomen om op diverse plaatsen in het werkgebied reststoffencentra te realiseren. Om dit in Deventer te kunnen realiseren, zijn de gemeente en Dusseldorp al lange tijd met elkaar in gesprek over de (ver)koop van de kavel. Voor de definitieve koop wilde Dusseldorp eerst verzekerd zijn van de benodigde provinciale milieuvergunningen.

De gemeente Deventer is blij met de uitbreiding van Dusseldorp op de Westfalenstraat. De voormalige vuilstort is in 2008 gesaneerd en geschikt gemaakt als bedrijventerrein. De sanering is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en gemeente Deventer. Het terrein is in totaal 6.3 hectare groot. Eerder dit jaar is ongeveer 2500m2 verhuurd aan Pouw Automotive.

Toekomst
Met de realisatie van een reststoffencentrum in Deventer door het Gelderse familiebedrijf wil de onderneming ook een impuls geven aan de lokale werkgelegenheid. Het lokaal voorradig hebben van secundaire grondstoffen is onderdeel van de visie om transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken en daardoor de bedrijfsvoering te verduurzamen. De kantoorlocatie van Dusseldorp aan de Westfalenstraat 6 zal blijven bestaan, het reststoffencentrum is een uitbreiding op de al bestaande activiteiten.

Centrum voor afvalscheiding
De Westfalenstraat wordt met de komst van dit reststoffencentrum een echt centrum voor afvalmanagement. Naast de uitbreiding van Dusseldorp, heeft Circulus plannen voor uitbreiding met een nieuwe milieustraat.