Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. ontvangt erkenning registratie verpakkingsafval

Op maandag 17 februari overhandigde Dick Zwaveling, algemeen directeur Nedvang, de definitieve erkenning voor de registratie van verpakkingsafval aan Mark Holm, bu-directeur Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V.

Dusseldorp ontvangt deze erkenning omdat zij structureel gegevens aanlevert bij Nedvang over de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Ook heeft zij aangetoond haar rapportageproces hiervoor op orde te hebben. Dick Zwaveling: “Dusseldorp levert al een geruime tijd gegevens aan in onze online tool, WasteTool, en deze gegevens komen op een herleidbare manier tot stand. Daardoor voldoet Dusseldorp aan de criteria voor een definitieve erkenning van Nedvang”. Voor Nedvang is het belangrijk accurate gegevens te krijgen over de inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Ook voor Dusseldorp is deze erkenning van belang. Mark Holm: “Door het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst met Nedvang vorig jaar en het aanleveren van de gegevens over de inzameling en recycling van de vijf belangrijke verpakkingsmaterialen (papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout) werken wij mee aan een goede en betrouwbare rapportage door Nedvang over de recycling van verpakkingsmateriaal in Nederland. Door transparant te zijn over ons werk hierin dragen we bij aan verduurzaming”.

Deelnemersovereenkomsten afvalbedrijven en definitieve erkenning
Afvalbedrijven, inzamelaars, bewerkers en sorteerders kunnen bijdragen aan de rapportage van de recycling van verpakkingsmateriaal, door met Nedvang een deelnemersovereenkomst te sluiten. Zij leveren dan gegevens aan Nedvang. Door het aanleveren van verifieerbare gegevens middels vastgelegde rapportageprocessen komen afvalbedrijven in aanmerking voor een definitieve erkenning registratie verpakkingsafval. Zo ondersteunen zij producenten en importeurs van verpakte producten bij het voldoen aan de verplichtingen uit het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.