Dusseldorp Groep kiest voor veelzijdige weegoplossing van PieterBas

De Dusseldorp Groep gaat de reststoffen die worden verwerkt op het nieuwe reststoffencentrum (RSC) in Deventer wegen met PB Balance G3 C/S van PieterBas Automatisering. Het RSC is onderdeel van een netwerk aan lokale reststoffencentra die onder meer door vermindering van het aantal voertuigbewegingen bijdragen aan de milieudoelen van de Dusseldorp Groep.

De Dusseldorp Groep koos om meerdere redenen voor het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas, vertelt commercieel directeur Hans Buskens. ‘Op de verwerkingslocaties zijn vaak meerdere business units van Dusseldorp gevestigd. Zij hebben elk een eigen back office-systeem, maar maken wel gebruik van dezelfde weegbrug’, zegt hij.

‘Dusseldorp wilde, zonder dat de weegoperator van weegsysteem moet switchen, alle wegingen naar het juiste achterliggende back office-systeem doorleiden. Dat is een hele uitdaging, maar met PB-Balance G3 C/S van PieterBas Automatisering kan dat worden gerealiseerd.’

Op elk moment actuele status voorraad
Er was nog een reden voor Dusseldorp om voor PieterBas te kiezen, zegt Buskens. ‘Het bedrijf wil centraal continu inzicht hebben in de voorraadposities op de verschillende locaties . Het huidige weegsysteem geeft wel inzicht in de inkomende en uitgaande stromen, maar niet in de actuele voorraden in de voorraadvakken op het terrein. Met de PieterBas-software is dat wel mogelijk.’

Centraal systeem met weegsatellieten
Als eerste wordt nu de weegbrug van het reststoffencentrum in Deventer met de PieterBas-software geautomatiseerd, vertelt Buskens. ‘Op het hoofdkantoor in Lichtenvoorde wordt een centrale versie van PB-Balance G3 C/S geïnstalleerd en op het reststoffencentrum een satelliet’, legt hij uit.

‘Via de onderliggende MS-SQL server worden de gegevens tussen beide systemen uitgewisseld. De medewerkers op kantoor in Lichtenvoorde beschikken daardoor altijd over de actuele gegevens van de aan- en afvoer én de voorraadposities’, zegt hij.

‘We richten het systeem zo in dat op termijn ook de andere reststoffencentra van Dusseldorp als satelliet aan de centrale versie van de PB-Software kunnen worden gekoppeld. Wanneer straks meerdere locaties aan dezelfde PieterBas-weegsatellieten zijn gekoppeld, maakt de Dusseldorp Groep een flinke efficiëntieslag.’

 

[vc_button title=”Meer over PieterBas Automatisering” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/pieter-bas-automatisering/”]