Dusseldorp en Modulo Milieustraten bouwen samen nieuw afvalbrengstation in Soest

Met de komst van het nieuwe afvalbrengstation aan De Schans wordt straks het gescheiden inleveren van afval makkelijker en veiliger voor inwoners van Soest. Zij kunnen dan vanaf een verhoogd bordes hun afval in containers werpen. Nu moeten de inwoners eerst trappen op om hun afval in de containers te werpen. Ook zijn personen- en vrachtverkeer in het nieuwe afvalbrengstation gescheiden, waardoor het dus overzichtelijker en veiliger wordt.

Duurzaam en circulair afvalbrengstation
In 2014 heeft de gemeenteraad van Soest geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van afvalbrengstation De Schans. Er is een schetsontwerp gemaakt, een vraagspecificatie opgesteld en de werkzaamheden zijn aanbesteed. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek heeft samen met Modulo Milieustraten de beste inschrijving op het gebied van prijs, duurzaamheid en plan van aanpak gedaan.

Het afvalbrengstation heeft duurzame en circulaire kenmerken. Het verhoogde modulaire bordes wordt hoofdzakelijk gebouwd uit ecogranulaat. Bij de productie van dit materiaal worden de primaire grondstoffen zand en grind vervangen door secundaire grondstoffen. Een duurzame methode, want zo wordt bespaard op het gebruik van grondstoffen. Daarnaast wordt het verhoogde bordes gebouwd met modulaire elementen, wat betekent dat dit deel van de milieustraat in de toekomst, indien gewenst, gemakkelijk kan worden aangepast of verplaatst en hierdoor 100% geschikt is voor hergebruik.

Direct na gunning van de opdracht zijn Dusseldorp en Modulo aan de slag gegaan om het schetsontwerp uit te werken in een definitief ontwerp. Na goedkeuring van dit ontwerp door de gemeente zullen in augustus de werkzaamheden voor de aanleg van het afvalbrengstation starten. In december 2015 zijn Dusseldorp en Modulo klaar met de realisatie en wordt het nieuwe afvalbrengstation in gebruik genomen.

 

[vc_button title=”Meer over Modulo Milieustraten” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/modulobeton-modulo-milieustraat/”]

 

[vc_button title=”Meer over Dusseldorp” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/dusseldorp-inzameling-en-recycling/”]