‘Duidelijkheid over grondstoffenstatus afval belangrijk’

Afval opwaarderen tot grondstoffen. Dat is een voorwaarde om circulaire ambachtscentra tot een succes te maken. De huidige wet- en regelgeving staat dat mogelijk in de weg. Dat komt omdat de definitie van afval ruimte biedt voor interpretatie. Bovendien is ook de vergunningverlening gedecentraliseerd waardoor per regio anders op vergunningaanvragen wordt beslist. Bedrijven die willen investeren in de toepassing van secundaire grondstoffen in producten hebben daardoor geen rechtszekerheid en staan op achterstand omdat er voor hen geen gelijk speelveld is, concludeert adviseur circulaire economie Michiel van Wickeren. Voor het blog Care4Circulair geeft hij zijn visie op het rapport ‘Grondstof of afval’ van de Taskforce Herijking Afvalstoffen….lees verder