Drentse subsidieregeling voor opruimen chemisch drugsafval

De afgelopen tijd is er op diverse plaatsen in Drenthe chemisch drugsafval gedumpt. Omdat hierbij gevaar kan optreden voor het milieu en de gezondheid stellen Gedeputeerde Staten van Drenthe een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Hiervoor maken zij 100.000 euro vrij. Gemeenten en grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor de kosten worden gemaakt bij het opruimen en de bodemsanering. Tot en met 2017 was er een landelijke regeling voor het opruimen van drugsafval….lees verder

Bron: Groene Ruimte 12-12-2018 10:59

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.