Doorbraak in Van Wervendossier

Afgelopen week is er een belangrijke stap gezet in het Van Wervendossier. Er ligt een beginselakkoord tussen de gemeente Oldebroek, recyclingbedrijf Van Werven en Bedrijvenpark H2O over het duurzaam gebruik van vier bedrijfslocaties van Van Werven binnen de gemeente Oldebroek. Het gaat om de locaties Bovendwarsweg, Verlengde Looweg, Duurzaamheidstraat en de Middeldijk. Een aantal van deze locaties voldoet niet meer. Van Werven blijft gevestigd aan de Bovendwarsweg en Verlengde Looweg. De locatie aan de Duurzaamheidstraat wordt verkocht en de bedrijfsactiviteiten aan de Middeldijk worden verplaatst naar Bedrijvenpark H2O.

Omwonenden van de verschillende bedrijfslocaties zijn maandagavond geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen rondom het Van Wervendossier. In samenspraak met omwonenden zal Van Werven aan de Bovendwarsweg maatregelen nemen om de geluidsoverlast zoveel mogelijk weg te nemen. Aan de Bovendwarsweg en de Verlengde Looweg wordt het bestemmingsplan aangepast aan het huidige gebruik. Ter compensatie van het behouden van de locaties Bovendwarsweg en Verlengde Looweg zal Van Werven bijdragen aan een kwaliteitslag op een andere locatie in de gemeente.

Overeenstemming na constructieve overleggen
Wethouder Erris Zandbergen: “Al meer dan tien jaar wordt voor het Van Wervendossier gezocht naar een oplossing. Het bedrijf is op diverse locaties in de gemeente Oldebroek uit zijn jas gegroeid. Het bedrijf is uitermate geschikt voor vestiging op het Bedrijvenpark H2O. Om financiële redenen was dit tot nog toe niet haalbaar. In de afgelopen tijd hebben de betrokken partijen op een open en constructieve wijze overleg gevoerd. Het onderlinge vertrouwen en de wil om eruit te komen was sterk aanwezig. Op dit moment is er een beginselakkoord tussen de gemeente Oldebroek, het Bedrijvenpark H2O en Van Werven. In de komende maanden moet dit nog verder worden uitgewerkt en zullen de partners binnen Bedrijvenpark H2O en de provincie worden gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen. Eind september zal blijken of dit beginselakkoord uitvoerbaar is.”

Totaaloplossing biedt mogelijkheden
Ton van der Giessen, algemeen directeur van Van Werven, is verheugd met deze uitkomst. Het bedrijf kan hiermee continuïteit bieden aan zijn medewerkers die in en rondom Oldebroek woonachtig zijn. “Deze totaaloplossing geeft ons de mogelijkheid weer plannen te kunnen maken voor de toekomst, investeringen te kunnen doen en daarmee de groei van ons bedrijf in deze regio te kunnen voortzetten.”

Rik Duijn, directeur bedrijvenpark H2O, is zeer tevreden over het behaalde resultaat. “Zoals wethouder Zandbergen al aangaf hebben we de afgelopen maanden intensief gesproken over dit langlopende dossier. We zijn er samen uitgekomen doordat de kaarten open op tafel gelegd zijn en iedereen bereid was om de nek ver uit te steken. Uiteindelijk zal de totaaloplossing een grote kwaliteitslag betekenen voor de omgeving rond de betreffende bedrijfslocaties in Oldebroek en een boost geven aan de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark.”