Doel huishoudelijk afval alleen haalbaar met gft

Publicatie Van Gft Naar Grondstof maakt duidelijk hoe en waarom

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lanceerde afgelopen maandag haar programma voor meer en beter recyclen van huishoudelijk afval. De Vereniging Afvalbedrijven laat in de jaarpublicatie Van Gft Naar Grondstof zien hoe belangrijk de gescheiden inzameling en verwerking van gft is om dit overheidsdoel te behalen. De uitgave maakt inzichtelijk waarom dit zo is en hoe meer gescheiden gft-inzameling te realiseren is. Het is voor gemeenten een belangrijke informatie- en inspiratiebron.

Mansveld wil in 2020 vijfenzeventig procent scheiding van huishoudelijk afval realiseren. Een forse uitdaging, het scheidingspercentage ligt al lange tijd op circa vijftig procent. Zonder gft wordt deze doelstelling zeker niet gehaald. Veertig procent van het huishoudelijk restafval bestaat gft. Met het project Gft-inzameling omhoog! spant de Vereniging Afvalbedrijven (VA) zich in al jaren in om meer gft gescheiden in te zamelen. Haar leden zetten gft om in nuttige producten als compost en biogas. Op initiatief van de VA adviseert een gft-expert gemeenten bij hun gft-beleid. Gft-maatregelen dragen bij aan milieu-, klimaat en duurzaamheidsdoelen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Bovendien zorgt het voor een lastverlichting voor burgers.

Steeds meer gemeenten krijgen (opnieuw) oog voor het belang van gft-inzameling. “Dat zelfs Rotterdam nu gft inzamelt en ook Den Bosch overstag is, spreekt boekdelen. Verheugend nieuws”, aldus Ger de Jong, voorzitter van de Afdeling Bioconversie van de VA. Maar er kan en moet meer. De publicatie Van Gft Naar Grondstof biedt gemeenten handvatten voor een steviger en succesvoller gft-beleid. In elke stap van de kringloop kunnen gemeenten zorgen voor een stimulans. Zelfs in de hoogbouw liggen kansen blijkt uit een recente inventarisatie. De jaarrapportage geeft voorbeelden van gemeenten die het goed doen, gemeenten kunnen veel van elkaar leren. De publicatie maakt inzichtelijk waarom gft-inzameling naadloos past in de circulaire economie en geeft zicht op de vele innovaties in de gft-sector.