Diftar Goes

Omschrijving: De levering bestaat in hoofdzaak uit het leveren, uitzetten en innemen van minicontainers voor restafval en GFT. De uit te zetten minicontainers voor restafval tevens voorzien van een UHF-tag zodat Diftar mogelijk wordt.

Aanbestedende dienst: Gemeente Goes….lees verder

Bron: Aanbestedingskalender 07-08-2018 17:52

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.