DGBC verwelkomt Milieu Service Nederland als nieuwe participant

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de vastgoedsector. Vastgoedeigenaren, beheerders en huurders verwachten dat hun gebouwen steeds beter scoren op het gebied van duurzaamheid. Het BREEAM-NL In-Use keurmerk hecht veel waarde aan een duurzaam afvalbeleid. Dit keurmerk bestaat uit 3 onderdelen: Asset, Beheer en Gebruik. Bij zowel Assetals Gebruik telt afval in grote mate mee bij het bepalen van de score. Als specialist op het gebied van afvalinzameling in de vastgoedsector beschikt Milieu Service Nederland over de juiste middelen en kennis om jou van duurzame afvaloplossingen te voorzien…..lees verder

Bron: FoodHolland 12-02-2019 13:11

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.