Derde Teamleider Themadag bij SPA

Wegens groot succes organiseert SPA de derde Teamleider Themadag!
Er had zich een groot aantal teamleiders aangemeld voor de Tweede Teamleiderdag van 5 november 2014. De inschrijving moest daarom ook gesloten worden. Er blijkt echter nog en grote groep teamleiders te zijn die graag ook de Teamleider Themadag over ‘Omgaan met verandering’ willen bijwonen.

Hiervoor organiseren wij de derde Teamleider Themadag op 12 maart 2015!

Het thema zal nogmaals ‘Omgaan met verandering’ zijn
De Teamleider Themadag is dé gelegenheid voor teamleiders binnen de branche van Afval- en Milieubeheer en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) om elkaar te ontmoeten, op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en zich te verdiepen in de werkwijze van andere organisaties.

Operationeel leidinggeven in tijden van verandering
Van operationeel leidinggevenden wordt verwacht dat zij de boodschap van het management doorvertalen naar de werkvloer. Dat is zeker geen gemakkelijke taak, omdat leidinggevenden vaak niet vooraf betrokken worden bij de besluiten van het management. Tijdens deze themadag staat de rol en de taak van operationeel leidinggevenden in tijden van verandering centraal. Er wordt ingezoomd op actuele ontwikkelingen in de branche – zoals bezuinigingen, samenwerken met de doelgroep, fusie en samenwerking – en het effect daarvan op de organisaties en het operationeel management.

Bij het doorvoeren van veranderingen merkt de teamleider als eerste het effect van de verandering op de motivatie enprestatie van zijn/haar medewerkers. Voor de uitvoering van de taken is de teamleider hiervan afhankelijk. Aan de teamleider dus de taak om 1: Kennis te hebben over hoe je ervoor zorgt dat je voldoende goede mensen en middelen krijgt om je taken goed uit te kunnen voeren en 2: om zijn/haar medewerkers zo goed mogelijk tebegeleiden in dit proces.

Koppeling dagelijkse praktijk
Op de themadag wordt er een theoretisch kader geschetst dat zal dienen als uitgangspunt voor kennisdeling. Aan de hand van verschillende cases word je meegenomen in de ontwikkelingen en mogelijkheden van operationeel management en maak je samen met collega-teamleiders een koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Experts
De masterclass zal verzorgd worden door Wouter Jansen (bedrijfskundige), Arjan de Bruin (AMBOR-deskundige) en Nelleke Pronk (sociaal psycholoog). Zij zijn experts op het gebied van operationeel management en het implementeren van veranderingen, met ruime praktijkervaring op verschillende niveaus in de branche en met inspirerende werkwijzen.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Meer informatie en inschrijven via deze link: http://www.spa-bv.nl/pagina/p/160/tid/13

 

[vc_button title=”Meer over SPA Groep” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/spa-groep/”]