Den Ouden gaat groenafval regio Rijnmond verwerken

Den Ouden Groenrecycling heeft voor de komende jaren het aanbestedingsproject verwerking van het groenafval in de regio Rijnmond aangenomen.

Het project betreft de duurzame verwerking van het groen-, en snoeiafval van huishoudens en/of eigen diensten en plantsoenen van elf gemeenten in de regio Rijnmond.

Den Ouden Groenrecycling heeft opdracht gekregen om een totaal van ca. 14.000 ton op jaarbasis te verwerken voor de regio Rijnmond.

Bij ontvangst wordt het groenafval nauwkeurig gecontroleerd op de aanwezigheid van verontreinigingen. Na het verwijderen van de eventuele verontreiniging en het zand, wordt het groenafval middels een milieuvriendelijk en gedeeltelijk geautomatiseerd bewerkingsproces omgezet in bodemverbeteraars of gebruikt als biomassa. De bodemverbeteraars worden afgezet binnen de (glas)tuinbouw, bomenteelt en akkerbouw.

De biomassa (hout en gras) is gecertificeerd onder de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8080, welke de eisen beschrijft voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Gedurende het groenrecycling proces kunnen diverse gewenste producten worden verkregen.

Meer over Den Ouden: www.denoudengroep.com