Definitief akkoord herstructurering Van Gansewinkel Groep

Van Gansewinkel Groep en de vakbonden hebben op 19 december 2012 een definitief akkoord bereikt over een sociaal plan voor de Nederlandse medewerkers. Dit plan voorziet in een regeling voor de medewerkers die de Groep moeten verlaten ten gevolge van de eerder aangekondigde herstructurering. Het akkoord volgt op het principeakkoord dat eerder werd gesloten. De Centrale Ondernemingsraad (COR) bracht eveneens vandaag zijn advies uit aan de Raad van Bestuur. Vervolgens heeft de Raad van Bestuur zijn voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit met positief advies van de COR.

In samenwerking met de vakbonden is het principeakkoord, dat op 5 december 2012 werd gesloten, uitgewerkt in een definitief sociaal plan. De afspraken hebben betrekking op de ontslagvergoeding, begeleiding van werk naar werk en faciliteiten voor tijdelijke werknemers. Het sociaal plan heeft een
looptijd van drie jaar. Van Gansewinkel bereikte op 5 december 2012 reeds een akkoord met de Belgische vakbonden.

Cees van Gent bestuursvoorzitter Van Gansewinkel Groep: “Na een constructief en kritisch proces zijn we met de vakbonden en medezeggenschap een passende regeling overeengekomen. We willen medewerkers die hun functie verliezen door de herstructurering, zo snel en zo goed mogelijk
begeleiden naar een nieuwe baan. Hoewel we de gedwongen ontslagen betreuren, is de herstructurering noodzakelijk om onze concurrentiepositie te versterken en het verdienvermogen van de onderneming te verbeteren en daarmee ook onze rol als grondstoffen- en energieleverancier.”

Rob Balfoort, voorzitter van de COR Van Gansewinkel Groep: “Vanwege de verregaande gevolgen voor de organisatie en de medewerkers heeft de COR met grote zorgvuldigheid en met deskundige ondersteuning aan het advies gewerkt. Ook heeft de COR intensief samengewerkt met de vakbonden
om een goed sociaal plan overeen te komen. Nu zal de implementatie en de opvolging van het advies de aandacht van de COR vragen.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]