Deelnemersaantal LightRec stijgt naar 500

Het aantal deelnemers van Stichting LightRec is dit jaar gestegen naar 500. De toename (+14,5%) is vooral het gevolg van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) die sinds 2014 van kracht is. Maar ook de actieve benadering van zogeheten ‘freeriders’ door Wecycle heeft zijn vruchten afgeworpen.

Op basis van de huidige AVV zijn alle Nederlandse producenten en importeurs van verlichting verplicht zich aan te sluiten bij LightRec en bij te dragen aan de kosten die inzameling en recycling met zich meebrengen. Op basis van deze bijdragen financiert LightRec het inzamelen en verwerken van lampen en armaturen en waarborgt de stichting de kwaliteit van het inzamelsysteem. Op deze wijze geeft LightRec invulling aan de wettelijke verplichting die rust op de producenten en importeurs, die op hun beurt volledig ‘ontzorgd’ worden.

De AVV helpt LightRec de Europese doelstelling in 2019 te halen, te weten het inzamelen en recyclen van 65% van alle vrijgekomen verlichting op basis van op de markt gebrachte producten. Hoewel dit percentage geldt voor elektronisch afval (WEEE) in het algemeen, heeft LightRec dit percentage ook ten doel gesteld voor verlichting. Hoe meer bedrijven zich aan LightRec verbinden, hoe gemakkelijker het wordt om deze ambitieuze doelstelling te halen.

Actieve zoektocht freeriders
Afgelopen periode heeft Wecycle bedrijven actief benaderd die nog niet aangesloten waren bij LightRec, de zogenaamde ‘freeriders’. LightRec-directeur Gied van Hoorn: “Al enkele jaren informeren we bedrijven over de wettelijke verplichting die zij hebben, te weten zorgdragen voor de inzameling en recycling van afgedankte verlichtingsproducten die op de Nederlandse markt zijn gebracht. Toch is er nog steeds sprake van onwetendheid en zijn veel bedrijven zich van deze verplichting simpelweg niet bewust. Door hen een voor een te benaderen en hier expliciet op te wijzen, hebben we een flink aantal nieuwe deelnemers mogen verwelkomen”.

Registreren
Uiteraard blijven LightRec en Wecycle bedrijven benaderen die zich nog niet aangesloten hebben. Producenten en importeurs die nog niet deelnemen aan het systeem kunnen zich registeren via Wecycle. Zij kunnen contact opnemen via 079 – 7600 630 of via deelnemers@wecycle.nl