De RAD is gestart met een op waterstof aangedreven achterlader om huishoudelijk afval in te zamelen. Gedurende een periode van 2 maanden zal het waterstofvoertuig binnen de gemeente Hoeksche Waard worden ingezet ter vervanging van een bestaand dieselvoertuig.

De RAD heeft uitstekende resultaten behaald op milieugebied. De hoeveelheid restafval is binnen de gemeenten fors gedaald. Tegelijkertijd heeft de gescheiden grondstoffeninzameling een enorme vlucht genomen. Het past in de duurzaamheidsdoelstelling van de RAD om ook op het gebied van mobiliteit meters te maken.

Met deze pilot doet de RAD ervaring op met het gebruik van een zero emissie-voertuig. Een voertuig dus waarvan de aandrijving geen schadelijke uitstoot veroorzaakt. Zo wil het bedrijf meer inzichten krijgen voor eventueel toekomstig gebruik. De RAD wil onder andere rijervaring opdoen, inzicht krijgen in de techniek en duidelijkheid krijgen over het kostenaspect. Bovendien geven deze ervaringen meer inzichten voor de sector in zijn algemeen.

Energie neutrale gemeente
Wethouder Piet van Leenen: “Als gemeente willen wij energieneutraal zijn in 2040. Dat betekent dat we in de Hoeksche Waard dan net zoveel duurzame energie opwekken als dat we gebruiken. Het overgaan naar schoner vervoer is hier ook onderdeel van. Naast dat we stimuleren om over te stappen op schonere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer en de fiets, stimuleert de gemeente ook de inzet van schonere brandstoffen zoals elektrisch rijden of op waterstof. Daarom dragen we graag een steentje bij aan het proefrijden van deze vuilniswagen op waterstof. Bij de verbranding van waterstof komt alleen water vrij. De vuilniswagen stoot geen schadelijke gassen uit en dat betekent een schonere lucht. En met het onlangs geopende groene waterstoftankstation in Heinenoord is het gemakkelijk en duurzaam bijtanken.”