De Nationale Afvaltest van start

vlnr: Marieke van der Werf, Florens Slob, Ernst Worrell en Dennis Leeuwerik lanceren de Nationale Afvaltest

Het belang afvalscheiding op de werkplek
De Nationale Afvaltest is vandaag tijdens de Facilitaire Vakbeurs Amsterdam RAI gelanceerd. Oud-CDA-Kamerlid Marieke van der Werf, Ernst Worrell, hoogleraar op het gebied van energie en grondstoffen aan de Universiteit Utrecht en Florens Slob, directeur Business Development van Van Gansewinkel gaven met het openen van een kluis en het invullen van de test het startsein van deze online test. De Afvaltest is de start van een campagne om bewustwording van afvalscheiding op de werkplek te vergroten en met het bedrijfsleven meer grondstoffen uit het afval te halen. De test bestaat uit een tiental gerichte vragen en toetst de kennis en het gedrag op het gebied van afvalwetgeving, recycling en afval in het algemeen. De Nationale Afvaltest is een initiatief van Van Gansewinkel en is beschikbaar via nationaleafvaltest.nl.

Met de Nationale Afvaltest zijn ondernemers in staat om de afvalinzameling op de eigen werkvloer onder de loep te nemen. ”Thuis heb je vaak meerdere containers om je afval te scheiden zoals bijvoorbeeld voor papier/karton, kunststof verpakkingen, GFT, glas en restafval”, aldus Florens Slob directeur Business Development Van Gansewinkel. “Op de werkvloer zit verbeterpotentieel. Door slim scheiden ben je duurzaam bezig en veelal ook goedkoper uit. Nu belandt nog teveel afval in de restafvalbak. Alles start daarin bij bewustwording, met de Nationale Afvaltest krijgt de ondernemer (met het MKB als primaire doelgroep) meer inzage in de soorten afvalstromen die er zijn, de eisen die de overheid daaraan stelt en de beschikbare mogelijkheden om zo goed mogelijk te scheiden en grondstoffen terug te winnen.”

Marieke van der Werf, Partner bij Dröge & van Drimmelen en Oud-Kamerlid CDA: “Behoud van materialen is de kern van de circulaire economie waar ik mij als politica en consultant graag voor inzet. Heel goed dat het MKB hierbij betrokken raakt.“ Ernst Worrell, hoogleraar op het gebied van energie en grondstoffen aan de Universiteit Utrecht voegt hier aan toe. ”Studies laten zien dat er ten onrechte nog veel materialen bij het restafval terecht komen, terwijl projecten bij verschillende bedrijven laten zien dat je door een betere scheiding niet alleen geld kan besparen, maar ook een bijdrage levert aan de vermindering van de milieubelasting en klimaat. Deze projecten behalen succes door een combinatie van een verandering van de cultuur op de werkvloer en het aanbieden van een inzamel-infrastructuur, oftewel de goede bakken op de juiste plekken zodat deze aansluiten bij het proces op de werkvloer en kantoor.”

De Nationale Afvaltest bestaat uit een vragenreeks die gaan over de kennis van afvalwetgeving, recycling en afval in het algemeen. De overige vragen richten zich op het inzamelgedrag binnen het bedrijf. Slob: “We willen medewerkers en bedrijven op een laagdrempelige manier laten nadenken over het afval dat in het bedrijf aanwezig is met als doel om bewustwording te creëren en het sorteren van afval te stimuleren”. Als beloning krijgt de deelnemer het ‘Waardevol boekje’ toegestuurd met daarin uitgebreide informatie over hoe Van Gansewinkel de verschillende reststromen transformeert in grondstoffen, welke producten er dan weer van gemaakt kunnen worden en welke CO₂-besparing daarmee wordt gerealiseerd. “Van afval naar grondstof daar gaat het uiteindelijk om. Door beter het afval te scheiden op de werkvloer zijn wij in staat hieruit meer grondstoffen te halen”, voegt Slob toe. “Op deze manier leveren we een actieve bijdrage aan het oplossen van de grondstofschaarste en worden meer afvalstoffen getransformeerd in de grondstof van morgen.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]