“De GreenClip zorgt ervoor dat de overlast van geur en ongedierte afneemt bij het scheiden van gft-afval met de groene gft-container”

Voor de zomer van 2023, introduceerden Lars en Johan uit Hof van Twente hún GreenClip aan de inwoners van Twente. Samen met Twente Milieu gaven zij 5.000 tukkers de mogelijkheid de GreenClip te testen. Inmiddels is de test afgerond en zijn de onderzoeksresultaten binnen. De conclusies zijn helder en betrouwbaar: de GreenClip zorgt ervoor dat de overlast van geur en ongedierte afneemt bij het scheiden van gft-afval met de groene gft-container.

Deze conclusie kunnen we na een jaar de GreenClip te hebben gebruikt, trekken op basis van de betrouwbare onderzoekresultaten onder de groep gebruikers. De onderzoeksresultaten laten zien dat de GreenClip een positief effect heeft en een positieve bijdrage levert aan het scheiden van gft-afval door inwoners. De helft van de gebruikers raadt na een zomer en een winter gebruik te hebben gemaakt van de GreenClip, deze aan. Bijna 20% twijfelt nog. Uiteindelijk zegt 70% van de gebruikers dat de GreenClip uitstekend tot redelijk bijdraagt aan een schone en frisse groene bak.

Waardevolle tips
We gaven bij aanvang de tip om de GreenClip te verwijderen voordat hij aan straat gezet wordt voor het legen door Twente Milieu. Die tip blijkt waardevol: veel testers die dit niet deden, verloren gedurende het jaar hun GreenClip. De gebruikers gaven naast de vooral enthousiaste reacties ook andere waardevolle tips om de GreenClip verder te verbeteren of de inzet nog effectiever te maken. Een veelgehoorde tip is om de GreenClip in een opvallende kleur te maken, zodat hij beter opvalt en minder snel vergeten wordt te verwijderen voor het aan straat zetten.

Bedenkers Lars en Johan spreken van een geslaagde introductie van deze Twentse noviteit! Ze gaan met de feedback en resultaten verder aan de slag met de doorontwikkeling en verkoop van de GreenClip.