De Friese Meren geven invulling aan professionele inrichting van de backoffice met AfvalRIS

Nieuws uit Friesland. De nieuwe gemeente De Friese Meren heeft eind vorig jaar de opdracht gegund aan GMT voor de implementatie van de waste management software AfvalRIS. Na de kick off van afgelopen week is het project inmiddels in volle vaart gestart.

De Friese Meren ontstond begin 2014 na herindeling van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Tot voor kort maakte men hier op het gebied van afvalinzameling gebruik van een lappendeken aan systemen. Door de schaalvergroting ontstond echter behoefte aan professionele inrichting van de backoffice. Een systeem waarin de burger centraal staat.

Johannes Talman, Teamleider Afval & Infra bij DFM: “Wij zochten een automatiseringsoplossing waar we het containermanagementsysteem kunnen invoeren. Daarnaast waren we op zoek naar een betere koppeling met belastingen om bijvoorbeeld mutaties sneller te kunnen verwerken. Andere wensen waren een innovatief, modern programma, prettige lay-out en natuurlijk een betrouwbare partner. Zeer nuttig en aanschouwelijk was het referentie-bezoek dat we hebben afgelegd bij twee andere klanten van GMT. Vooral het planning-gedeelte dat we daar te zien kregen was een bijzonder nuttige ervaring, om niet te zeggen doorslaggevend. Met AfvalRIS gaan we de financiële en administratieve zaken op orde krijgen. Ons streven is nu om dit systeem op een soepele manier over te geven aan de mensen die ermee aan de slag gaan.”

KCC als spil
Talman: “We gaan een partnership aan met GMT waarin we over en weer van elkaar kunnen leren. Het Klant Contact Centrum gaat daarin een centrale rol spelen. Naar aanleiding van de fusie van de drie gemeenten die nu De Friese Meren vormen willen we zoveel mogelijk bij de frontoffice neerleggen waardoor de backoffice meer rust krijgt. We willen het programma zo vullen dat het KCC meteen antwoord kan geven op een heel aantal vragen. Dan hoeft een vraag niet eerst langs allerlei afdelingen. Vandaar dat we het KCC zien als de spil van de organisatie. In de toekomst zal het KCC wellicht wat terugtreden als digitaal een grotere rol gaat spelen. Naast het KCC is het onderdeel planning voor ons heel belangrijk”.

KCC vernieuwd
Sander van Vliet, senior account manager GMT: “Na de presentatie door onze product manager Ad Weststrate was De Friese Meren overtuigd van de meerwaarde van AfvalRIS, en dan toegespitst op registratie van adressen en containers. Het Klant Contact Centrum gaat in het hele verhaal een belangrijke rol spelen. Zeker nu bekend is gemaakt dat het KCC nog dit jaar vernieuwd gaat worden: moderner, interactiever en gebruiksvriendelijker. Wat ook aansprak was de ICT-ondersteuning en de visie van GMT op de totale afvalbranche, met als kernpunt Mobile First. AfvalRIS sluit namelijk naadloos aan op Mobile Order Management. Innovatie dus met nieuwe software en devices. We gaan een interessante samenwerking tegemoet.”

 

[vc_button title=”Meer over GMT” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/gmt-waste-management-software/”]