Het samenwerkingsverband Midwaste heeft er een nieuw lid bij. Cyclus, het veertiende lid van de coöperatieve vereniging, is per 1 juni 2021 toegetreden tot de leden van Midwaste. De samenwerking was al volop in gang toen het lidmaatschap op donderdag 9 september 2021 officieel werd bevestigd.

Midwaste is een coöperatieve vereniging van afval- en reinigingsbedrijven die samen streven naar een circulaire economie, met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de VANG-doelstellingen en mate van hergebruik.

Cyclus is een publiek inzamelbedrijf actief in twaalf gemeenten, met een totaal van 430.625 inwoners en 183.945 huishoudens.

Cyclus voegt zich bij de leden ACV, Avalex, gemeente Breda, Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch, BAT, Buha, Cure, Dar, Irado, Meerlanden, Omrin, gemeente Oss en Saver. Met de aansluiting van Cyclus wordt het bereik van Midwaste vergroot tot 70 Nederlandse gemeenten met in totaal meer dan 3,5 miljoen inwoners.