Cyclus en SUEZ sluiten nieuwe overeenkomst voor verwerking restafval

Op maandag 19 november zetten algemeen directeur Jan Krapels van Cyclus en directeur Material Resource Management Nout van Kempen van SUEZ hun handtekening onder een nieuw contract voor de verwerking van restafval. Ook vanaf 1 januari 2019 blijft SUEZ het restafval uit acht gemeenten in de Cyclusregio verwerken.

Cyclusdirecteur Jan Krapels is verheugd met de nieuwe overeenkomst. “Hoewel de hoeveelheid restafval gestaag afneemt, gaat het nog steeds om een aanzienlijke hoeveelheid. Dat afval willen we zo duurzaam mogelijk laten verwerken. In dat verband heeft SUEZ zich de afgelopen jaren bewezen als een deskundige en betrouwbare partner. Het doet me dan ook deugd de samenwerking de komende periode voort te kunnen zetten.”

64.000 ton restafval
Op jaarbasis levert Cyclus zo’n 64.000 ton fijn restafval uit de huis-aan-huis inzameling én 6.600 ton grof restafval van de afvalbrengstations aan. SUEZ verwerkt dit in de afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal. De warmte die bij de verwerking vrij komt, wordt omgezet in elektriciteit. Daarmee voorziet ReEnergy op duurzame wijze in de energiebehoefte van meer dan 70.000 huishoudens. Daarnaast maken omliggende kastuinbouwbedrijven voor verwarming van de kassen gebruik van warmte van ReEnergy.