Cure wint in hoger beroep

Op 21 augustus heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Cure en Attero hebben ingesteld, naar aanleiding van het vonnis in kort geding dat Attero had aangespannen, tegen de voorgenomen gunning van een opdracht aan de Cure REnescience B.V.

Cure is verheugd te kunnen mededelen dat Cure door de rechter in het gelijk is gesteld. Dat betekent dat het Cure is toegestaan opdracht te verstrekken aan Cure Renescience B.V. ten behoeve van de opwekking van biogas en recycling. Ze gaan de uitspraak bestuderen en nemen de inhoud daarvan mee in de plannen en werkwijze om de doelstelling ‘0% huishoudelijk restafval’ te bereiken.