Coppelmans en Baetsen zamelen opnieuw vuurwerk in

De succesvolle samenwerking tussen tuincentrum Coppelmans en de Baetsen Groep voor het inzamelen van afgestoken vuurwerk bij de jaarwisseling 2013/2014 krijgt een vervolg. Ook aankomende jaarwisseling kunnen bij vestigingen van Coppelmans zakken met afgestoken vuurwerk worden ingeleverd. Het inleveren van een volle tas vuurwerk op 2, 3 en 5 januari 2015 levert een kortingsbon op voor de vuurwerkaankoop eind 2015, ongeacht of het ingeleverde vuurwerk bij Coppelmans is gekocht. Behalve bij de tuincentra in Veldhoven en Valkenswaard, waar de actie vorig jaar al werd gehouden, plaatst Baetsen dit jaar ook bij vestiging Oss een inzamelcontainer.

baetsen afvalgidsHet nuttige en het aangename combineren
De eerste editie van het inzamelinitiatief zorgde ervoor dat in de eerste weken van 2014 circa 400 personen vuurwerk kwamen inleveren. “Deze mensen hebben dit jaar een mooie korting op hun vuurwerk!” aldus de heer Coppelmans van het gelijknamige tuincentrum. “Het is goed om het nuttige en het aangename te combineren. De korting maakt het opruimen leuker voor de klant zelf, maar de hele straat is erbij gebaat. En dat is precies het doel van deze actie: vuurwerk feestelijk houden voor iedereen. ”

coppelmans afvalgidsDe handen ineen
Die uitdaging, vuurwerk feestelijk houden, bracht de vuurwerkverkoper en de afvalspecialist er vorig jaar toe de handen ineen te slaan. “Iedere jaarwisseling blijft een onnodig groot deel van het afgestoken vuurwerk op straat liggen, met de bijbehorende veiligheids- en milieurisico’s”, vult Rutger Algra van Baetsen aan. “Vanuit de ‘groene’ kernactiviteiten van zowel Coppelmans als Baetsen werd vorig jaar het idee geboren om inzamelen van vuurwerk te gaan stimuleren en te zorgen voor een verantwoorde inzameling en verwerking van dit afval. Daar kun je als ondernemingen natuurlijk hard je best voor doen, maar de grote voorwaarde voor succes is medewerking van de vuurwerkconsument”.

Verder uitbouwen
Die medewerking kwam er, evenals talloze positieve reacties, zelfs uit politieke hoek. Alle reden voor Baetsen en Coppelmans om het initiatief te herhalen en zelfs uit te bouwen. Dit jaar kan ook bij het tuincentrum in Oss vuurwerk worden ingeleverd en bovendien kan dit jaar iedereen, ook mensen die helemaal geen vuurwerk bij Coppelmans hebben gekocht, vuurwerk komen inleveren. “We willen dit concept graag laten groeien,” zegt Coppelmans. “We hebben er alle vertrouwen in dat de inwoners van Veldhoven, Valkenswaard en Oss daar enthousiast aan meewerken!”