Coolrec en Antes bieden patiënten perspectief

Samenwerking geeft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt volwaardig werk

Coolrec, dochterorganisatie van Van Gansewinkel, heeft een overeenkomst getekend met de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Antes. De recycler van elektrische apparaten en elektronicaproducten gaat met Antes samenwerken in het herwinnen van grondstoffen uit elektronisch afval. Met de samenwerking geeft Coolrec de patiënten van Antes, die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, volwaardig werk, waarbij rekening gehouden wordt met hun specifieke omstandigheden.

De patiënten van Antes, een organisatie die ruim 2.400 medewerkers telt, hebben psychische klachten en/of een verslavingsprobleem. ”Met deze problemen is het hebben van een reguliere baan niet altijd mogelijk, terwijl het juist voor deze groep van groot belang is. Het biedt structuur, geeft zelfrespect en zorgt er voor dat je deel uitmaakt van de maatschappij”, aldus Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van Antes. “En dat is belangrijk voor deze groep om door te kunnen groeien naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Het werk draagt bij aan een betere gezondheid van de patiënten, zowel lichamelijk als geestelijk. Met de samenwerking met Coolrec kunnen we nu een grote groep patiënten dagelijks werk geven.”

Bij Coolrec, gespecialiseerd in het recyclen van elektrische apparaten en elektronicaproducten, gaan de patiënten aan de slag met het verder verwerken van stekkers van afgedankte apparaten. “Deze werkzaamheden zijn voor ons van groot belang in het proces van het herwinnen van grondstoffen uit elektronisch afval”, aldus Arjen Wittekoek, Directeur Coolrec. “Afgedankte apparaten bestaan voor een groot deel uit waardevolle onderdelen en materialen. Hierdoor kunnen ze weer als grondstof worden hergebruikt in de vervaardiging van nieuwe producten. De werkzaamheden vinden altijd plaats onder begeleiding van een medewerker van Antes. Op deze manier worden patiënten gecoacht en bekijkt Antes of ze verder door kunnen groeien naar regulier vrijwilligerswerk of een betaalde baan.”

Bij Coolrec staat het sociale beleid met organisaties als Antes hoog in het vaandel, met als doel meer mensen met een achterstand weer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Met de ondertekende overeenkomst bestaat de Coolrec medewerkerspopulatie voor 18% uit collega’s die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met de samenwerking gaan vijf patiënten voor vijf dagen in de week aan de slag op de Coolrec locatie in Dordrecht en tegelijkertijd worden de stekkers door acht patiënten op één van de Antes locaties verder verwerkt. Op dit moment onderzoekt Coolrec met Antes de mogelijkheden tot een verdere uitbreiding van de samenwerking.

Sociale innovatie
Van Gansewinkel is continu op zoek naar het toevoegen van waarde in de keten, wat verder gaat dan enkel het inzamelen en recyclen van afval. Dat doet het bedrijf zowel op het vlak van circulaire economie als (sociale) innovatie. De kern van sociale innovatie ligt voor van Gansewinkel in samenwerking en kennisdeling. Onderdeel daarvan is het optimaal benutten van talent en het mogelijk maken van een bredere inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De samenwerking met Antes sluit hier naadloos op aan.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]