Met de fusie van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout heeft de nieuwe gemeente Noordwijk voor Meerlanden gekozen als uitvoeringsorganisatie en verzorgt Meerlanden sinds 1 januari 2022 in de gemeente Noordwijk de afvalinzameling. Vandaag is de dienstverleningsovereenkomst tussen Meerlanden en de gemeente Noordwijk officieel ondertekend door de burgemeester van Noordwijk Wendy Verkleij en Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden.

Vanaf 1 januari zijn de inzamelvoertuigen van Meerlanden nu ook in de kern Noordwijk actief en vervangen we wijkcontainers voor grondstoffencontainers. De afdeling Publieksinformatie van Meerlanden is bereikbaar voor het maken van een afspraak voor het ophalen van grofvuil, het laten wisselen van minicontainers en andere vragen over de inzameling.