Consultatie: Invoering uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

Textiel is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld waarbij veel grondstoffen worden verspild. Vanaf 2023 worden producenten van textiel verantwoordelijk voor inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking van hun producten. Om dit te regelen is er de uitgebreide producentenverantwoodelijkheid (UPV). Je kunt hierop tot 2 januari 2022 reageren….lees verder

Bron: Overheid NL / LinkedIn


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.