Consortium schaalt productie bio-aromaten uit afvalstromen op

Met een consortium van 12 partijen gaat AEB de komende 18 maanden aan de slag om waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie te maken uit afval. Uit gft, luiers, zeefgoed en mest worden aromaten gewonnen die onder meer worden gebruikt voor de productie van plastic.

Jaarlijks produceren Nederlandse huishoudens gezamenlijk bijna 5 miljoen ton huishoudelijk restafval. AEB Amsterdam heeft samen met haar partners zoals Biorizon, TNO, Attero, Orgaworld en Havenbedrijf Amsterdam in het Waste2Aromatics project onderzocht hoe de koolhydraten (suikers), die in afvalstromen aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van biobased aromaten. Die worden gebruikt als grondstof voor onder andere chemicaliën en plastics.

Met dit innovatieve Waste2Aromatics project komen de circulaire economie en de commerciële productie van bio-aromaten tegen marktconforme prijzen een flinke stap dichterbij. ‘Dit is dan ook een belangrijke mijlpaal’, zegt Sietse Agema, strategisch adviseur bij AEB Amsterdam. ‘Eind vorig jaar hebben we overtuigend bewezen dat het mogelijk is om furanen – de grondstof voor aromaten – succesvol op labschaal te kunnen omzetten uit afvalstromen zoals gft. Toen bleek de business case al veelbelovend. Op deze manier kunnen we meer waarde toevoegen door een duurzame grondstof voor chemicaliën uit afval terug te winnen. Een mooie bouwsteen in de cascadering van de biobased economie.’

Unieke samenwerking
Dit vervolgproject is uniek door het brede consortium dat de hele keten vertegenwoordigt. Van afvalbedrijven (Orgaworld, AEB Amsterdam, Twence, Vereniging Afvalbedrijven, Knowaste) tot waterzuiveraars (Stowa, Waternet) en van organisaties (Biobased Delta, Havenbedrijf Amsterdam) tot een ontwerper en bouwer van pilot facilities (Zeton). Tot slot is met het petrochemisch bedrijf en producent van polymeren SABIC ook een gebruiker van aromaten vertegenwoordigd.

TNO coördineert het Waste2Aromatics project onder de vlag van Shared Research Center Biorizon en levert in dit project ook de technologie die nodig is voor de conversie van de afvalstromen. Het project, dat een omvang heeft van ruim 1,3 miljoen euro, wordt voor 46% gefinancierd door het industriële consortium en voor 53% door het Topconsortium.

Opbrengst verbeteren
Dit project is erop gericht de opbrengst te verbeteren, productiekosten te verlagen en het vertrouwen in de technologieën te vergroten door opschaling van laboratoriumschaal naar testschaal (liter/uur). Daarnaast is er veel aandacht voor de voorbehandeling van de afvalstromen, het benutten van restproducten en natuurlijk de business case. Het uiteindelijke doel van dit project is de oplevering van een blauwdruk voor een pilotfabriek voor de conversie van afval in furanen die tegen 2019 bij één van de afvalverwerkende bedrijven operationeel kan zijn. Agema: ‘Deze ontwikkeling past goed in de ambitie van AEB om zich te verder te ontwikkelen tot een grondstoffen- en energiebedrijf.’