Congres Arbeidsparticipatie: Werk in uitvoering!

De verenigingen NVRD en Stadswerk organiseren op woensdag 17 juni hét congres over Arbeidsparticipatie in de uitvoering van gemeentelijke afvaltaken en beheer openbare ruimte. In de uitvoering van gemeentelijke afvaltaken, beheer openbare ruimte en circulaire economie zijn al veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Om de doelstellingen uit het Sociaal Akkoord en de Banenafspraak te halen, is meer nodig! Binnen deze branches is een sterke wil en ambitie aanwezig om hier mee aan de slag te gaan. Om deze wil en ambitie te ondersteunen en te stimuleren, organiseren NVRD en Stadswerk in samenwerking met vele partners dit congres.

Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Door praktijkverhalen uit de verschillende branches krijgen de deelnemers inspiratie om hiermee aan de slag te gaan in uw eigen organisatie. Sprekers zijdens de dag zijn onder andere: Han Noten (voorzitter NVRD), Peter Brouwer (Start Foundation), Mark Hillen (Social Enterprise NL).

Veel praktijkvoorbeelden uit de sector
Het congres biedt naast een plenair programma ook een mooi aanbod aan deelsessies waarin verder wordt ingegaan op sociale thema’s en waarin concrete praktijkvoorbeelden uit de sector naar voren komen. Zo verzorgt Divosa een Masterclass Participatiewet en is er een workshop genaamd ‘Aan de slag in een kringloopbedrijf’. In de sessie over het Sectorplan AMBOR laat Meerlanden zien wat de mogelijkheden zijn om nieuwe banen te creëren met behulp van de beschikbare middelen.

Uitreiking Gouden Schoffel
Tijdens het congres wordt de Gouden Schoffel uitgereikt: dé prijs voor het beste idee voor social return waarbij een goede samenwerking tussen de betrokken partijen met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar een reguliere baan. Inmiddels zijn er 3 projecten genomineerd, de gemeente Rotterdam voor textielproject met Leger des Heils ReShare, Twente Baanbrekend Landschap en Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam. Tijdens het congres krijgt één van deze organisaties de gouden schoffel uitgereikt.

Partners
Dagvoorzitter is René Paas, voorzitter van Divosa. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de partners BKN, Cedris, CUMELA, Divosa en VHG. Zo brengen NVRD en Stadswerk het sociale en fysieke domein bij elkaar.

Meer informatie over het congres is te vinden op www.arbeidsparticipatie.nu