Circulus-Berkel sluit nieuw contract met Van Gansewinkel

Directeur Overheidsdiensten Van Gansewinkel Hubert Baardemans (zittend links) en algemeen directeur Circulus-Berkel Henk Knip (zittend rechts) ondertekenen het contract. Op de achtergrond Martin Brinkman (manager logistiek Circulus-Berkel), Daniel van Bruggen (manager sales Van Gansewinkel), Huub Vervoorn (directeur publieke sector Circulus-Berkel), Richard van Rijn (accountmanager Van Gansewinkel), Stado Bezemer ( manager NV Van Gansewinkel) en Hilko Pruntel (hoofd afvalstoffenbeheer en facilitair Circulus-Berkel). Foto Hans van de Vlekkert.

Afvalbeheerder Circulus-Berkel heeft een nieuw contract afgesloten met afvalverwerker Van Gansewinkel voor de inzameling van zowel het huishoudelijk restafval als de ‘grondstofstromen’ GFT, papier, plastic, metalen verpakkingen en drankkartons in het verzorgingsgebied van Circulus-Berkel.

De opdracht werd Van Gansewinkel gegund na een Europese aanbesteding waaruit deze organisatie als beste uit de bus kwam. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari 2016 – de datum waarop het huidige contract afloopt – en heeft een maximale looptijd van acht jaar. Het contract voorziet in de ondersteuning bij de inzameling van huishoudelijk restafval en grondstofstromen in een aantal gemeenten die vallen onder Circulus-Berkel. Daartoe behoren Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen, een gebied met in totaal ruim 193.000 huishoudens.

Als partner van Circulus-Berkel stelt Van Gansewinkel tenminste zes zijladers met bemanning beschikbaar. Circulus-Berkel draagt zorg voor het afval- en grondstoffenbeheer, de communicatie met bewoners over onder meer de inzameldagen en de wijze van aanbieden van de container.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]