CircularPET en SUEZ sluiten overeenkomst om circulair gebruik van rPET mogelijk te maken

Stichting CircularPET en SUEZ Nederland gaan een partnerschap aan met als doel het circulair gebruik van rPET te realiseren. Door deze samenwerking kan CircularPET een rPET cup-to-cup systeem aanbieden aan organisatoren van evenementen, gemeenten en vaste locaties die niet langer met niet-recyclebare plastic bekers willen werken op hun publieksevenementen.

Zoals in de naam van de stichting besloten ligt draait de samenwerking om het gebruik van PET of rPET – de reeds gerecyclede variant – plastic evenementenbekers. Deze verdwenen tot dusver vaak in de verbrandingsoven wanneer nascheiden niet meer mogelijk was. Zonde van de grondstof want PET en rPET lenen zich bij uitstek voor hergebruik. Wanneer de bekers met een hoge zuiverheid als monostroom worden ingezameld kunnen PET en rPET opnieuw als grondstof voor drinkbekers dienen. Ze zijn dan food grade en kunnen cup-to-cup worden gerecycled. Het materiaal wat niet aan de hoge zuiverheidseis voldoet kan SUEZ vervolgens nog sorteren zodat dit als grondstof kan dienen voor een andere (niet-food grade) PET-bestemming.

Om tot een geheel circulair proces te komen waarbij nauwelijks of geen plastic verloren gaat, slaan SUEZ en CircularPET nu de handen ineen. CircularPET zorgt voor de zo zuiver mogelijke monostroom na afloop van publieksevenementen waar men met recyclebare plastic bekers werkt. SUEZ verwerkt alle ingebrachte PET en rPET en draagt dit over aan de recycler die hier grondstoffen voor nieuwe bekers van maakt, waarna een bekerproducent voor nieuwe rPET bekers zorgt. Hierdoor is de controle op het proces gewaarborgd en wordt het mogelijk om een circulair cup-to-cup model te creëren.

Tjeerd Bijnsdorp van CircularPET: “We zijn begin 2019 voor het eerst om de tafel gegaan met ons idee, toen gaf SUEZ aan dat ze het een mooi streven vinden waar ze graag aan meewerken. Maar het model moest nog wel getest en getoetst worden. We hebben de cirkel nu rond. Het succes zit hem in het bundelen van verzamelde PET en rPET zodat we de benodigde volumes kunnen garanderen om het rendabel te krijgen. Aan ons de mooie taak om SUEZ te voorzien van zoveel mogelijk recyclebare plastic bekers. Wij voeren de gesprekken met de verbruikers, adviseren en controleren op een zo zuiver mogelijk resultaat en zorgen ervoor dat zij hun eigen gerecyclede bekers weer op hun volgende evenement kunnen inzetten.”

Freek Bakker, Director Value Chain Plastics bij SUEZ:  “Als specialist in afval- en grondstoffenmanagement zien we het besparen van grondstoffen als essentiële stap op weg naar een circulaire economie. Om van producten weer grondstoffen te maken voor nieuwe producten, moeten we samen ketens sluiten. De samenwerking met CircularPET is hiervan een mooi voorbeeld. Wij kijken uit naar een festivalseizoen waarin we van festivalbekers weer festivalbekers kunnen maken.”

Hieronder een beknopte weergave van het circulaire proces dat hergebruik van PET en rPET-bekertjes moet bevorderen.