Circulaire zak van SUEZ en CeDo helpt gemeenten met recycling PMD-afval

Burgers sluiten de cirkel met duurzame vuilniszak
Gemeenten hebben een nieuw middel in handen om hun inwoners te stimuleren plastic verpakkingen, metaal (zoals blikjes) en drankkartons (ofwel PMD-afval) gescheiden in te zamelen. Speciaal voor deze afvalstroom hebben SUEZ – voorheen SITA Nederland – en CeDo – de grootste fabrikant van huishoudelijke artikelen – een inzamelzak ontwikkeld die volledig is gemaakt van gerecycled plastic. Deze ‘circulaire afvalzak’ is vervaardigd uit plastic afval dat huishoudens zelf hebben gescheiden. Zo kunnen gemeentes de burgers zelf laten zien en ervaren hoe ze de cirkel kunnen sluiten en hoe zij ervoor zorgen dat plastic afval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten.

Van inzameling tot recycling
Na de inzameling van het PMD-afval bij huishoudens komen deze afvalstromen terecht bij een overslagstation in of bij gemeenten. Hier wordt het materiaal gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Daarna wordt het materiaal zoveel mogelijk samengeperst, voordat het wordt vervoerd naar een sorteerinstallatie. Hier wordt het plastic in tien verschillende soorten gesorteerd en ook de metalen en drankkartons worden apart gescheiden. Hierna wordt het afval in balen geperst en aangeboden aan de kunststof verwerkende industrie. Het plastic wordt dan tot snippers vermalen, gereinigd en samengesmolten tot nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld vuilniszakken.

Burgers sluiten de cirkel
Eén van de eerste gemeenten die de circulaire inzamelzak van SUEZ en CeDo in gebruik heeft genomen, is de gemeente Nuenen. “Wij geven op deze manier een concrete invulling aan onze missie om afvalstoffen in te zetten als grondstoffen voor nieuwe producten. Deze inzamelzakken worden door ons aangeschaft via Blink, die in onze gemeente de afvalinzameling verzorgt”, vertelt Moire Mahabier, beleidsmedewerker Afval en Reiniging van de gemeente Nuenen. “Dat recyclen goed is voor het milieu, weten we allemaal. Dus hoe meer PMD-afval onze inwoners gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen hergebruiken om er nieuwe producten en verpakkingen van te maken. Het grote voordeel van deze inzamelzak is dat burgers worden beloond voor hun inspanningen voor gescheiden inzameling. Bovendien is de circulaire vuilniszak van een betere kwaliteit en steviger, zodat deze niet meer open scheurt. Hierdoor krijgen we vrijwel geen klachten en tevreden burgers is waar het uiteindelijk om gaat.”

“Hoe meer plastic verpakkingsafval burgers gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen hergebruiken om er nieuwe producten van te maken. Kunststof verpakkingen bevatten waardevolle grondstoffen die goed kunnen worden hergebruikt. CeDo heeft de deskundigheid in huis om kunststof te recyclen en hiervan nieuwe, hoogwaardige producten te maken”, Marc Verheijen, Sales Director van CeDo. “We werken al lang samen met SUEZ. Met deze nieuwe duurzame inzamelzak willen wij de gemeenten een steuntje in de rug bieden bij het bereiken van de landelijke doelstelling om 75 procent van het afval te laten scheiden. Met de nieuwe inzamelzak kunnen zij hiervoor bij inwoners op een positieve manier draagvlak creëren.”

Met deze samenwerking geeft SUEZ een concrete invulling aan haar missie om met partners de afvalketen verder te sluiten. Deze circulaire inzamelzak is een mooi en concreet voorbeeld hoe zij er samen met gemeenten en burgers voor kan zorgen dat de keten wordt gesloten. Een substantieel deel van de kunststoffen die verwerkt zijn in de inzamelzak is afkomstig van huishoudelijk afval dat verwerkt is in de sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval van SUEZ in Rotterdam. Dit is de grootste sorteerinstallatie voor kunststoffen van Europa die gebruikmaakt van de nieuwste technieken. Door inzamelzakken van gerecycled plastic terug te geven aan burgers, sluiten we de keten”, vertelt José Verouden, directeur Overheden van SUEZ Nederland. “Elke gemeente kan deze afvalzak afnemen, het maakt hierbij niet uit met welke afvalverwerker zij samenwerkt. SUEZ is leverancier van de grondstoffen voor de circulaire afvalzak en CeDo zet deze grondstoffen in voor de productie van duurzame vuilniszakken. Zo werken wij samen met gemeenten en burgers aan het sluiten van de keten.”

Meer informatie over de circulaire vuilniszak en de inzameling van PMD-afval is te vinden op deze website: www.pmdgemeente.nl