Het minimaliseren van verspilling van waardevolle bouwmaterialen door ze op een slimme manier een tweede kans of leven te geven en zo in de kringloop te houden. Dat is de ambitie van het icoonproject ‘kringloop bouwmaterialen’ van Circulair West. Vanuit de Duin- en Bollenstreek onderzoeken Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Van Rhijn Bouw en AW Groep daarom welke materialen op welke plekken vrijkomen en waar deze weer kunnen worden afgezet of hergebruikt. Met als einddoel een regionale kringloop realiseren voor bouwmaterialen.

Woensdag plaatsten de projectleden de eerste MEERBOX op de bouwplaats van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen bij Woonzorgcentrum Topaz Foreschate in Voorschoten. Hier bouwt het Katwijkse familiebedrijf 70 nieuwe appartementen voor ouderen met chronische lichamelijke klachten of mensen met dementie. In de MEERBOX kunnen de bouwvakkers bouwmaterialen die overblijven tijdens de bouw verzamelen ten behoeve van het onderzoek.

Projectleider Bas Boone van Meerlanden: “Dit project kunnen we starten dankzij Circulair West. Vanuit deze stichting wordt ketensamenwerking gestimuleerd tussen bedrijven uit verschillende sectoren.” Leon van Ast, kwartiermaker Circulair West: “Wij helpen bedrijven onder andere anders naar hun onderlinge samenwerkingsmogelijkheden te leren kijken. Door bedrijven met elkaar op te laten trekken helpen we daarmee de circulaire economie vorm en inhoud te geven en versnellen we deze transitie.”

Tweede leven geven
In het onderzoek worden bedrijven die als leveranciers van (rest)materialen kunnen optreden samengebracht met inzamelaars zoals Meerlanden. Die op haar beurt weer verkent hoe deze producten aan particulieren als afnemers aan de man kunnen worden gebracht. In latere fases van dit project wordt onderzocht of en hoe de afzet van bruikbare kringloopmaterialen vanuit strategische locaties in de regio kan worden verzorgd. En of dit via een digitale marktplaats bij elkaar kan worden gebracht. Bovendien worden daarbij de mogelijkheden verkend om aansluiting te vinden bij regionale circulaire ambachtscentra en of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan dit project verbonden kunnen worden.

De ambitie is om 2030 alle bruikbare restmaterialen uit (nieuw)bouw-, renovatie- en aanlegprojecten een tweede leven te geven. Bruikbare bouwmaterialen die nu worden weggegooid en daarna veelal worden verbrand zullen dan in nieuwe projecten hoogwaardig worden hergebruikt. Daarmee helpt de MEERBOX de materiaalketen rondom bouwmaterialen te sluiten.

Verspilling minimaliseren
Bij bouw-, renovatie- en aanlegprojecten worden restmaterialen en -producten weggegooid die bruikbaar kunnen zijn voor nieuwe bouw- en klusprojecten van particulieren en instellingen. Bovendien zijn particulieren vaak genoodzaakt te veel materiaal aan te schaffen voor een kleine toepassing waardoor ook zij (rest)materialen en -producten overhouden. Deze bouwmaterialen worden op dit moment veelal ingeleverd als afval op een milieustraat zo constateerde Meerlanden al eerder bij een eigen onderzoek.

Om deze verspilling te minimaliseren is inzicht in de materiaalstromen die voortkomen uit bouwontwikkelingen en renovatiewerkzaamheden cruciaal. Denk hierbij aan type materiaal, hoeveelheid en beschikbaarheid. Alleen vanuit een grondige analyse is het mogelijk projecten slim aan elkaar te koppelen en hergebruik van bouwmaterialen mogelijk te maken. Het icoonproject ‘kringloop bouwmaterialen’ brengt dit daarom in kaart onder de werktitel ‘MEERBOX’.