CFA en CHILL gaan samen werk- en veiligheidsschoenen recyclen en de materialen die daarbij vrijkomen als basisgrondstof terugbrengen naar de markt. Het past naadloos bij de ambitie van beide partijen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij. CFA is de afgelopen jaren bijzonder actief geweest in het inzamelen van gebruikte werk- en veiligheidsschoenen.

Oude schoenen voor nieuwe materialen (Foto: van/via CFA/CHILL)

CHILL heeft recent de CHILL Circular Space opgericht, een leer- en werkomgeving rondom het thema duurzaamheid en recycling. Hier staat ook alle apparatuur om gebruikte materialen in productieketens terug te brengen.

Scheiding naar mono-materialen
In de CHILL Circular Space, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, staat een complete recycle lijn. Binnen de vele mogelijkheden van die lijn valt ook het complete ontmantelproces van veiligheidsschoenen. De CHILL Circular Space is de eerste plek waar al die machines in één omgeving bij elkaar staan en waar MKB-bedrijven gebruik van kunnen maken.

Via CHILL heeft CFA toegang tot de faciliteiten in de Circular Space. Dat geschiedt in samenwerking met operators vanuit CHILL en studenten van de Maastricht University. CFA beoogt met deze samenwerking een stap te zetten in de scheiding naar mono-materialen die CFA zo hoogwaardig mogelijk in de markt wil terugbrengen. Dat kan bijvoorbeeld in nieuwe werk- en veiligheidsschoenen, maar het is ook mogelijk om deze materialen in andere productieketens in te zetten.

Grote stappen
De samenwerking van CFA en CHILL draagt in belangrijke mate bij aan next use applicaties voor deze gerecyclede materialen. Met deze samenwerking zet de CFA een grote stap om haar circulaire missie te realiseren. Tegelijkertijd ontwikkelt CFA steeds meer kennis omtrent het ontmantelen van schoenen en het gebruik van gerecyclede grondstoffen in next use applicaties.

Martin Vrösch (Business Development CHILL): ‘Wij zijn blij dat wij met een partner als CFA gaan samenwerken. CFA zet zich actief in om circulariteit binnen een productcategorie te realiseren. Wij zijn trots dat wij hier samen met de betrokken partners een positieve bijdrage aan kunnen leveren en geloven dat wij met deze samenwerking grote stappen kunnen zetten.’

Over Circular Footwear Alliance (CFA)
Circular Footwear Alliance (CFA) is opgericht door Allshoes Safety Footwear, EMMA Safety Footwear en FBBasic om het productieproces van werk- en veiligheidsschoenen circulair te maken. De CFA streeft ernaar om geen grondstoffen meer verloren te laten gaan na het produceren van veiligheidsschoenen. CFA organiseert de retourstroom en ontmanteling van veiligheidsschoenen. Tegelijkertijd motiveert de alliantie partners om producten zodanig te ontwerpen dat de gebruikte grondstoffen na gebruik opnieuw ingezet kunnen worden in andere toepassingen. Sinds de oprichting in 2020 sluiten steeds meer klanten zich aan bij CFA – op het moment zijn er maar liefst 71 deelnemende partijen. Zo werkt de alliantie samen om de cirkel rond te maken. Informatie: www.cfalliance.eu.

Over CHILL
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is opgericht door SABIC, DSM, Vista, Zuyd Hogeschool en Maastricht University. CHILL is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus. Chemie is een van de topsectoren van de Nederlandse Overheid en draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en kracht van Nederland. Zuid-Limburg is toonaangevend in innovatieve procestechnologie en life en material sciences. CHILL is onderdeel van het topsectorenbeleid en speelt een toonaangevende rol door een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving te bieden waar onderwijs (MBO, HBO en WO) en bedrijfsleven (van MKB’er tot multinational) samenwerken aan kennisontwikkeling en nieuwe producten. CHILL heeft bovendien als taak om ervoor te zorgen dat er voldoende excellent opgeleide mensen voor de sector beschikbaar zijn. CHILL wil tenslotte een bijdrage leveren aan positieve beeldvorming rondom chemie en de rol daarvan in onze samenleving. Informatie: www.chillabs.nl.