CEWEP Innovation Award 2018 voor natriumbicarbonaatproductie van Twence

Tijdens het 9e CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) Congres in Bilbao ontving Twence op 20 september de CEWEP Innovation Award 2018 voor haar natriumbicarbonaatinstallatie, waarin afgevangen CO2 met succes wordt hergebruikt.

Projectmanager Andy Roeloffzen van Twence is trots op deze prestatie. ‘Het is een grote eer voor ons’ benadrukte hij in zijn dankwoord. ‘Wij zijn er van overtuigd dat het hergebruik van CO2 belangrijk is om de klimaatverandering een halt toe te roepen. We zien deze prijs als een erkenning van deze visie. Afvalenergiebedrijven hebben een pioniersrol in het bewerkstelligen van meer circulariteit.’’ Twence roept andere afvalenergiebedrijven op om gezamenlijk de CO2-cyclus te sluiten. ‘We kunnen samen een voorbeeld zijn voor andere bedrijfstakken en voor de maatschappij. En laten zien dat gezamenlijke inspanningen een circulaire economie echt mogelijk maken.’

Twence gebruikt natriumbicarbonaat (NaHCO3) in de afvalenergiecentrale, voor het reinigen van rookgassen. De natriumbicarbonaatinstallatie is ontwikkeld in samenwerking met onder meer een spin-off-bedrijf van de Universiteit Twente. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter ontving het project subsidies van de provincie Overijssel, de rijksoverheid en de Europese Unie. ‘Het is een kleine cyclus, maar wel een die van groot belang is voor het milieu. Het systeem is volledig geïntegreerd in onze energiecentrale en produceert ongeveer 8.000 ton natriumbicarbonaat op jaarbasis. Daarmee reduceren we de uitstoot van CO2 met 3.000 ton per jaar.’ legt Andy Roeloffzen uit.

Het succesvol winnen van CO2 staat nog in de kinderschoenen. De kennis die het CO2SBC-project en de installatie ons opleveren, delen we daarom via congressen in heel Europa.

‘Er zijn vele nieuwe en nuttige toepassingen voor CO2. Het afvangen ervan op een grotere schaal is de volgende stap in hergebruik. Daarom ontwikkelen we nu een installatie, die op grote schaal CO2 moet afvangen. Ook hier hebben we veel aandacht voor het hergebruik er van. We gebruiken onze kennis om samen met anderen duurzame constructiematerialen en energiedragers te ontwikkelen, op basis van CO2. Daarnaast willen we CO2 als groeibevorderaar leveren aan de glastuinbouw.’