Certificeringsregeling Herwinning Textiel gelanceerd

De ledenvergadering van de Vereniging Herwinning Textiel is op 9 december 2014 akkoord gegaan met het invoeren van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel.

Met deze branchebrede regeling, die ook open staat voor niet-VHT leden, streeft de VHT er naar de kwaliteit, transparantie en verantwoordelijkheid binnen de textielrecyclingsbranche te borgen. Met de invoering van deze regeling is er nu één Certificeringsregeling waarmee textielinzamelaars, -sorteerders,- handelaren en -recyclers aan hun afnemers en leveranciers kunnen laten zien dat zij hun zaken goed op orde hebben. Gecertificeerde ondernemingen onderscheiden zich op het gebied van transparantie en duurzaamheid.

De Certificeringsregeling Herwinning Textiel wordt getoetst door onafhankelijke certificerende Instelling TÜV Rheinland.

De tekst van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel kunt u hier terugvinden.