Certificaat CO₂-prestatieladder niveau 3 en officiële erkenning voor registratie van verpakkingsafval voor L’Ortye Transport en Milieu

lortye certificaat co2-prestatieladder niveau 3L’Ortye Transport en Milieu streeft continu naar het verbeteren en optimaliseren van haar dienstverlening, ook op gebied van duurzaamheid. Naast het adviseren van onze klanten op gebied van duurzaam afvalbeheer en logistiek stellen wij ook onze eigen organisatie doelen op gebied van milieubeleid.

Wij willen graag de uitstoot van CO₂, als gevolg van onze activiteiten, reduceren. Om dit te kunnen realiseren brengen wij jaarlijks onze CO₂-uitstoot in kaart, welke wordt uitgewerkt in een CO₂-footprint. Op basis van deze footprint krijgen we een beter inzicht in de omvang en samenstelling van onze CO₂-uitstoot en stellen wij effectieve (reductie)doelstellingen vast. Dit wordt gedaan aan de hand van de eisen van de CO₂-prestatieladder.

Met trots kunnen wij meedelen dat wij aan alle eisen van de CO₂-prestatieladder voldoen en dat het certificaat van de CO₂-prestatieladder niveau 3 is behaald. Wij zijn dus in staat onze dienstverlening op een duurzame en milieuvriendelijke manier te verzorgen, waar u als klant ook profijt van heeft.

Tevens heeft L’Ortye Transport en Milieu de voorbije maand de officiële erkenning van Nedvang ontvangen voor de registratie van verpakkingsafval. Met deze erkeninning wordt aangetoond dat L’Ortye haar administratieve processen in het kader van de registratie van verpakkingsafval op orde heeft. Dit betekent dat wij in staat zijn om maandelijks aan Nedvang te rapporteren welke verpakkingsstromen wij ontvangen hebben voor recycling. Gemeenten, producenten en importeurs van verpakte producten willen steeds vaker uitsluitend met erkende bedrijven samenwerken. Door deze erkenning is L’Ortye Transport en Milieu derhalve de ideale gecertificeerde partner voor de handling van verpakkingsafval.

Mocht u meer informatie willen over de CO₂-prestatieladder dan kunt u altijd contact met ons opnemen (telefoonnummer: 045-5212358 of www.lortye.info) of u kunt de website van de SKAO (www.skao.nl) raadplegen.

 

[vc_button title=”Meer over L’Ortye Transport en Milieu ” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/lortye-transport-en-milieu/”]