CEO Ruud Sondag legt functie neer

Bestuursvoorzitter Ruud Sondag vertrekt bij de Van Gansewinkel Groep. In goed overleg met de Raad van Commissarissen (RvC) is besloten dat hij zijn functie neerlegt. Aanleiding is een verschil van inzicht over het te voeren beleid voor de onderneming. Diederik Gijsbers (COO Inzameling & Services) heeft eveneens het besluit genomen om zijn functie neer te leggen. De RvC respecteert de wens van beiden om te vertrekken. Samen met de medewerkers danken zij de heren Sondag en Gijsbers voor hun jarenlange inzet en betekenis voor de onderneming. Rob de Fluiter Balledux (CFO) en Yves Luca (COO Recycling & Energy from Waste) zullen voorlopig gezamenlijk leiding geven aan de Van Gansewinkel Groep. Op korte termijn zullen nadere mededelingen volgen omtrent de invulling van de vrijgekomen positie van CEO.

 

[vc_button title=”Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]