CEO Van Gansewinkel Marc Zwaaneveld kiest voor klimaat

….rond en bouw mee aan een circulaire economie. Afval bestaat Niet. Wij recyclen afval en zetten het om in grondstoffen of energie. Zo helpen we klimaatverandering te stoppen. Draait u mee?

Marc Zwaaneveld doet mee aan de ‘Kies voor Klimaat’-publiekscampagne, waarin klimaatverandering en de gevolgen daarvan centraal staan. ‘Kies voor Klimaat’ wil een signaal aan de politiek afgeven dat klimaat en energie op de agenda van de partijen komen te staan en ook in het volgende regeerakkoord prominent aandacht krijgen. De boodschap wordt met name verspreid via social media en wordt daarbij ondersteund met een landelijke abriposter campagne om extra aandacht te genereren.

“Het valt niet meer te ontkennen dat er sprake is van klimaatverandering. Dit maakt een transitie naar een circulaire economie niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Daarom nemen wij deel aan deze publiekscampagne. De circulaire transitie is realiseerbaar als de politiek en de overheid de belangrijke taak op zich nemen om, gezamenlijk met het bedrijfsleven, daarvoor de nodige randvoorwaarden te scheppen”, aldus Marc Zwaaneveld. “Van Gansewinkel voorkomt afval aan de bron en biedt innovatieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te verwerken tot nieuwe grondstoffen of energie. Tweederde van alles wat wij verwerken wordt zo weer een grondstof en met inbegrip van het winnen van energie zelfs bijna 94%. Het verhogen van dit percentage ‘tweede leven van afval’ is voor Van Gansewinkel dé belangrijkste doelstelling op het gebied van klimaatverbetering en duurzaamheid en heeft een directe link met onze visie ‘Afval Bestaat Niet’. Voor 2020 is het onze ambitie om 96% van het afval een nuttige toepassing te geven en 75% tot nieuwe grondstof te recyclen.”

Kiesvoorklimaat.nu