Centrum tegen voedselverspilling staat in Veghel

400 (inter)nationale voorvechters tegen voedselverspilling kwamen op dinsdag 18 en woensdag 19 juni bijeen in Veghel. Het gaat om vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, maar ook overheden waaronder de Europese Commissie. Zij nemen deel aan de door de stichting Samen Tegen Voedselverspilling georganiseerde….lees verder

Bron: Stadskrant Veghel


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.