Caribische spreker tijdens Kliko Innovatie Dagen

Tijdens de Kliko Innovatie Dagen op 7 & 8 september in Veenendaal zal een nieuwe spreker van zich laten horen. Namens Selikor uit Curaçao zal een delegatie een presentatie geven over hoe de afvalinzameling zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in het Caribische deel van Nederland.

Met als titel “Van oliedrum tot innovatief inzamelmiddel”, zal geïllustreerd worden welke uitdagingen zich aan de andere kant van de wereld voordoen met betrekking tot de afvalinzameling.

De Kliko Innovatie Dagen zijn gratis toegankelijk.
Gelieve uzelf aanmelden via www.kliko.nl/innovatiedagen in verband met de catering.